ODNOWA – czyli rozwój ZTE „Civilitas”

Aktualności dotyczące projektu:

2019

Wystawa fotograficzna

Jedno z pierwszych wydarzeń w nowej sali edukacyjnej 302 wyposażonej w nowy sprzęt  w ramach zadania publicznego ODNOWA – czyli rozwój Zielonogórskiego Towarzystwa Edukacyjnego „Civilitas”.Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030. Otwarcie wystawy fotograficznej i podsumowanie projektu :  AKTYWNI, ŚWIADOMI i […]

Rok 2019 (wrzesień – grudzień)

Kluczowym działaniem w roku 2019 było zapewnienie nowej, stałej siedziby z niewielkim biurem i większym pomieszczeniem przeznaczonym do realizacji działalności misyjnej sprawnego zarządzania oraz prowadzenia działalności edukacyjnej. Ponadto wyposażenie siedziby w sprzęt, niezbędny do realizacji zadań statutowych. Na podstawie kontynuowanego  porozumienia o współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze wynajęto pomieszczenie na siedzibę ZTE […]

Dotacja Narodowego Instytutu Wolności dla ZTE Civilitas

Wniosek Zielonogórskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Civilitas” do Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju  Społeczeństwa Obywatelskiego  został zakwalifikowany i uzyskał dotację  na lata 2019-2021 na łączną kwotę 347 570,00 złotych.  Kwota ta będzie przeznaczona na zadanie publiczne pt.: ODNOWA – czyli rozwój ZTE  „Civilitas”. Wniosek został złożony w ramach konkursu ogłoszonego w Priorytecie 1a – Wsparcie działań […]

2020

Program Kursu Edukatorów Praw i Wolności Człowieka

Część pierwsza październik- grudzień 2020 Adresaci: członkowie ZTE „Civilitas” i współpracownicy, w tym studentki/studenci Naukowego Koła Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Liczba godzin dydaktycznych: 30 godz. (część  I.) Liczba uczestników:  12 – 14 osób Termin realizacji: od 23. 10. 2020 do końca grudnia  2020 Forma realizacji: szkolenie  hybrydowe (część w sali 302, […]

I cześć programu SYNERGIA

Informacja o  realizacji I części programu: SYNERGIA – wsparcie uczniów obcojęzycznych w polskiej szkole w 2020 r. Szkolenie: Metodyczne podstawy nauczania dzieci cudzoziemskich języka polskiego jako obcego  zostało zorganizowane dla III grup w terminach: GRUPA I:  14.09.2020 r., 21.09.2020 r. godz. 15.15 – 19.15, uczestniczyło  13 osób. GRUPA II: 16.09.2020 r.,  23.09.2020 r.  godz. 15.15 […]

Szkolenia w formie hybrydowej – grudzień 2020 r.

Pandemia Covid-19 uniemożliwiła prowadzenie szkoleń i spotkań w trybie bezpośrednim. Musieliśmy nauczyć się spotykać na odległość. Dlatego w celu doskonalenia jakości zdalnych zajęć, m.in. prowadzonych w ramach zadania publicznego ODNOWA… , kolejny raz zorganizowano szkolenie z obsługi platformy edukacyjnej Click Meeting (4.12. 12. 2020) oraz w zakresie posługiwania się tablicą interaktywną oraz jej wykorzystaniem w […]

Kurs edukatorów praw i wolności człowieka

Kurs edukatorów praw i wolności człowieka  realizowany w ramach projektu ODNOWA-czyli rozwój ZTE „Civilitas” minął półmetek tegorocznej części. Kolejne zajęcia w środę 18.11.2020r. Zadanie sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Prawa i wolności człowieka – kurs podstawowy

Prawa i wolności człowieka – kurs podstawowy Ramowy program kursu: Adresaci: członkowie ZTE „Civilitas” i współpracownicy, w tym studentki/studenci Naukowego Koła Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Liczba godzin dydaktycznych: 20 godz. Liczba uczestników:  20 osób Termin realizacji: od 08.09.2020 do końca września 2020 Forma realizacji: szkolenie zdalne lub hybrydowe Cel  szkolenia: zapoznanie […]

2021

Program Kursu Edukatorów Praw i Wolności Człowieka

Część druga WARSZTAT EDUKATORA PRAW I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA Kalsk  : 24 – 26 września 2021 HARMONOGRAM :          Godziny zajęć   Rodzaj/temat zajęć   Realizator   Uwagi 24.09.2021 piątek 15.00-16.30 Zajęcia integracyjne zespołu kursantów. E. Duma 2 h   16.45-18.15 Dobre praktyki ZTE Civilitas w realizacji edukacji o prawach człowieka.    Dobiesław Barczyński 2 h 19.00-20.30 Edukacja […]

Realizacja programu SYNERGIA w I półroczu 2021 r.

STYCZEŃ Szkoły zakwalifikowane przez Zarząd ZE Civilitas do udziału w programie- Synergia – wsparcie uczniów obcojęzycznych: Szkoła Podstawowa nr 10 w Zielonej Górze Szkoła Podstawowa nr 18 w Zielonej Górze Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowogrodzie Bobrzańskim Szkoła Podstawowa nr 26 w Zielonej Górze Chrześcijańska Szkoła Podstawowa Salomon w Zielonej Górze Szkoła Podstawowa nr 1 […]

—————————–

Chcielibyśmy poinformować, że wniosek ZTE „Civilitas” do Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego został zakwalifikowany i uzyskał dotację na lata 2019-2021 (jako jeden z 4 w woj.lubuskim) na łączną kwotę 347 570,00 złotych.

Kwota ta będzie przeznaczona na zadanie publiczne pt.: ODNOWA – czyli rozwój ZTE „Civilitas”.

Wniosek został złożony w ramach konkursu ogłoszonego w Priorytecie 1a – Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Edycja 2019 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich.

W ramach projektu, w latach 2019-2021 planujemy działania w tematyce:

1. Prawa człowieka (dziecka):

  • działalność Punktu Konsultacyjnego Porad Prawnych – od 01.12.2019 – 2godz./tyg. – odbiorcy np. nauczyciele, rodzice, dzieci i młodzież, seniorzy;
  • prowadzenie cyklicznych warsztatów w przedszkolach i szkołach w ramach Programu Wychowania w Kulturze Praw Człowieka.

2. Samorządność i współpraca w szkole

„Synergia – prawo, samorządność i współpraca w naszej szkole” – pilotażowy program dla 12 szkół – szkolenia, warsztaty i konsultacje dla reprezentantów społeczności szkolnej: uczniów, rodziców i nauczycieli.

3. Praca z dziećmi obcojęzycznymi

Seminarium i wyjazd studyjny dla nauczycieli

Wszystkie przedstawione wyżej działania są bezpłatne dla odbiorców.

O szczegółach w realizacji projektu postaramy się informować na bieżąco.
Będziemy wdzięczni za współpromowanie podjętych inicjatyw.

Informacji na temat projektu udzielają:

Sekretariat ZTE Civilitas: sekretariat@civilitas.org.pl; tel. 603 899 740

Strona www: http://civilitas.org.pl
FB: https://www.facebook.com/ztecivilitas.ztecivilitas