Aktualności

Program Kursu Edukatorów Praw i Wolności Człowieka

Program Kursu Edukatorów Praw i Wolności Człowieka

Część pierwsza

październik- grudzień 2020

Adresaci: członkowie ZTE „Civilitas” i współpracownicy, w tym studentki/studenci Naukowego Koła Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Liczba godzin dydaktycznych: 30 godz. (część  I.)

Liczba uczestników:  12 – 14 osób

Termin realizacji: od 23. 10. 2020 do końca grudnia  2020

Forma realizacji: szkolenie  hybrydowe (część w sali 302, pozostali zdalnie).

Cel  szkolenia:  Przygotowanie uczestników  kursu (60 godz.) do edukacji o prawach i wolnościach człowieka, głównie  w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych, opiekuńczych  zgodnie z celami  statutowymi Towarzystwa.

  Lp.    TematykaLiczba godzin  Data  Prowadzący  Uwagi
1.                                     Zapoznanie uczestników szkolenia z:
a) programem kursu, w tym celem szkolenia, rolą edukatora, tematyką, organizacją szkoleń, formami pracy, informacją o realizatorach szkolenia;
b) statutem ZTE „Civilitas”, szczególnie z celami i środkami działania oraz formami działania;
c) zakładanymi zadaniami i formami pracy edukatora po ukończeniu kursu.  
1                                        sobota
24.10.2020
10.00-10.45                                            
 D. Barczyński                           ZTE „Civilitas”      
2.Przypomnienie (wprowadzenie) podstawowych pojęć za zakresu wiedzy o prawach i wolnościach człowieka. Ochrona praw człowieka: a)system krajowy w Polsce b)systemy międzynarodowe.2sobota 24.10.2020
10.45-12.-15
D. BarczyńskiZTE „Civilitas”
3.Ochrona praw człowieka:
a) system krajowy w Polsce
b) systemy międzynarodowe
3sobota 30.10.2020
10.00-10.45
dr Joanna Markiewicz – StannyUniwersytet Zielonogórski
 4.      Prawa człowieka w literaturze – co szczególnie warto przeczytać, jak znaleźć, jak korzystać.  3środa
4.11.2020 17.30-19.45  
dr Joanna Markiewicz – StannyUniwersytet Zielonogórski
  5.   Wybrane dokumenty praw człowieka.  3sobota
7.11.2020
10.00-12.15
 dr Joanna Markiewicz – StannyUniwersytet Zielonogórski
  6.    Prawa niederogowalne .3sobota
14.11.2020 10.00-12.15  
dr Joanna Markiewicz-StannyUniwersytet Zielonogórski
  7.  Limitacja praw człowieka – zasady ingerencji państwa w prawa jednostki.  3środa
18.11.2020   17.30-19.45
dr Joanna Markiewicz – StannyUniwersytet Zielonogórski
  8.    Prawa dziecka. Konwencje międzynarodowe. Ochrona praw dziecka.3sobota
21.11.2020 10.00-12.15
dr Agnieszka Wedeł- DomaradzkaUniwersytet Kazimierza Wielkiego  Bydgoszcz
  9.  Współczesne wyzwana dotyczące ochrony praw obywatelskich.3sobota
28.11.2020
10.00-12.15  
dr Wojciech BurekUniwersytet Jagielloński
  10.    Prawa kobiet w Polsce – zasada równości, zakaz dyskryminacji a rzeczywistość.3sobota
05.12.2020 10.00-12.15
dr Wojciech BurekUniwersytet Jagielloński
  11.  Demokratyczna edukacja i prawa dzieci. Wychowanie w kulturze praw człowieka.3sobota 12.12.2020 10.00-12.15dr Agnieszka Olczak  Zielona Góra

Planujemy, że kurs, jego część I. będzie prowadzony w formie zdalnej lub hybrydowej w sali 302  w budynku Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli przy ul. F. Chopina 15a w Zielonej Górze.

Przy liczbie 12-14 uczestników ok. 5 osób może bardzo bezpiecznie i wygodnie uczestniczyć  w zajęciach naocznych w sali 302, z której będzie prowadzone w tym samym czasie szkolenie zdalne na platformie Click Meeting. Każdy z uczestników otrzyma link.

Uczestniczki/uczestnicy, kursu otrzymają zaświadczenia  po jego ukończeniu. Zgłoszenia przez stronę internetową:

www.civilitas.org.pl  

E-mail: sekretariat@civilitas.org.pl

Poniżej link do zapoznania się z kwartalinkiem GRONO (informacja o ODNOWIE i współpracy z ODN od strony 11).

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich  na lata 2018 – 2030

Inne aktualności