1,5%

Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „Civilitas” posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Zapraszamy do przekazania 1,5 % podatku dochodowego na edukację o prawach człowieka (dziecka) i obywatela.

1,5% dla ZTE „Civilitas” za rok 2021

Drodzy  Przyjaciele!

Na konto naszego Towarzystwa wpłynęła dnia 13.07.2022 kwota 4.038,20 PLN (słownie: cztery tysiące trzydzieści osiem złotych  20/100).

Wszystkim, którzy wskazali w swoim rozliczeniu podatkowym Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „Civilitas” bardzo serdecznie dziękujemy!

Wśród celów szczegółowych wskazanych przez podatników za rok 2021 jest pomoc dla  Marty N. – kwota  1.712,60 PLN  i Kajetana H. – kwota  762,50  PLN  oraz na działalność statutową ZTE „Civilitas” 1.563,10 PLN.

Pozyskana kwota (1.563,10 PLN) wraz z zaoszczędzonymi środkami z roku ubiegłego zostanie przeznaczona zgodnie z przepisami na działania statutowe pożytku publicznego, w tym zgodnie ze wskazanymi przez część podatników celami szczegółowymi. Będzie to m.in. własny wkład finansowy do kolejnego, już 21. Objazdowego Festiwalu Filmów o Prawach Człowieka, a także na nowe projekty, które zostaną przygotowane w roku 2022 np. dla dzieci z Ukrainy, czy na rozszerzenie zadania Punkt Konsultacyjny Praw Człowieka, w którym można uzyskać bezpłatne porady z zakresu praw i wolności człowieka, szczególnie dotyczące praw dziecka, w tym prawa dziecka do kontaktów z obojgiem rodziców.Zarząd ZTE „Civilitas”

Przekaż 1,5% swojego podatku na wsparcie edukacyjnych działań ZTE „Civilitas” – organizacji pożytku publicznego

Dane organizacji potrzebne do przekazania 1% podatku:

Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „CIVILITAS”
ul. Chopina 15a, lok. 401
65-031 Zielona Góra
tel./fax: 068 477 66 33

KRS: 0000020187
Regulamin: pobierz

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.