1%

Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „Civilitas” posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Zapraszamy do przekazania 1% podatku dochodowego na edukację o prawach człowieka (dziecka) i obywatela.

1% dla ZTE „Civilitas” za rok 2020

Drodzy  Przyjaciele!

Na konto naszego Towarzystwa wpłynęła kwota 3.086,40 PLN (słownie: trzy tysiące osiemdziesiąt sześć złotych  40/100).

Wszystkim, którzy wskazali w swoim rozliczeniu podatkowym Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „Civilitas” bardzo serdecznie dziękujemy!

Pozyskana kwota wraz z zaoszczędzonymi środkami z roku ubiegłego zostanie przeznaczona zgodnie z przepisami na działania statutowe pożytku publicznego, w tym zgodnie ze wskazanymi przez część podatników celami szczegółowymi. Będzie to m.in. własny wkład finansowy do Programu Wychowania w Kulturze Praw Człowieka, do kolejnego, już 20. Objazdowego Festiwalu Filmów o Prawach Człowieka na warsztaty dla przedszkolaków i dla dzieci i młodzieży w domach dziecka np. Wiem, że wszyscy ludzie są równi, Znam swoje prawa dziecka, a także na nowe projekty, które zostaną przygotowane w roku 2022 np. dla dzieci obcojęzycznych, czy na rozszerzenie zadania Punkt Konsultacyjny Praw Człowieka, w którym można uzyskać bezpłatne porady z zakresu praw i wolności człowieka, szczególnie dotyczące praw dziecka, w tym prawa dziecka do kontaktów z obojgiem rodziców.

Wśród celów szczegółowych wskazanych przez podatników za rok 2020 jest pomoc dla  Marty N.  kwota  1.678,00 PLN  i Kajetana H. kwota  341,20  PLN  oraz na działalność statutową ZTE „Civilitas” 1.067,20 PLN.

Zarząd ZTE „Civilitas”

Przekaż 1% swojego podatku na wsparcie edukacyjnych działań ZTE „Civilitas” – organizacji pożytku publicznego

Dane organizacji potrzebne do przekazania 1% podatku:

Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „CIVILITAS”
ul. Chopina 15a, lok. 401
65-031 Zielona Góra
tel./fax: 068 477 66 33

KRS: 0000020187
Regulamin: pobierz

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.