Aktualności

Prawa i wolności człowieka – kurs podstawowy

Prawa i wolności człowieka – kurs podstawowy

Prawa i wolności człowieka – kurs podstawowy

Ramowy program kursu:

Adresaci: członkowie ZTE „Civilitas” i współpracownicy, w tym studentki/studenci Naukowego Koła Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Liczba godzin dydaktycznych: 20 godz.

Liczba uczestników:  20 osób

Termin realizacji: od 08.09.2020 do końca września 2020

Forma realizacji: szkolenie zdalne lub hybrydowe

Cel  szkolenia: zapoznanie członków  ZTE „Civilitas”, którzy  nie uczestniczyli wcześniej w szkoleniach z zakresu praw i wolności człowieka, oraz współpracowników (np. wolontariuszy) z podstawową wiedzą o prawach człowieka i ich ochronie, jednocześnie inspirując do aktywniejszego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Towarzystwa.

 Lp.  TematykaLiczba godzin DataProwadzącyUwagi
1.Podstawowe pojęcia praw i wolności człowieka: m.in. pojęcie praw człowieka, pojęcie godności i równości, funkcje praw człowieka, relacje władza-jednostka, prawa i wolności materialne i proceduralne, ograniczanie praw i wolności, prawa niederegowalne, rodziny praw i wolności, ochrona praw   i wolności  człowieka, źródła podstawowych praw człowieka. Demokracja a prawa człowieka.308.09.2020    17.00-19.30 przerwa 15 min.D. BarczyńskiZ wykorzystaniem prezentacji multimedialnej    
 2.        Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i w Unii Europejskiej I inne systemy ochrony.310.09.2020 17.00-19.30 przerwa 15 min.dr Joanna Markiewicz – StannyWykład
 3.          Zasady ingerencji  państwa w prawa jednostki w orzecznictwie strasburskim– prawo do prywatności, wolność ekspresji, wolność sumienia i wyznania.3 15.09.2020    17.00-19.30 przerwa 15 min.dr Joanna Markiewicz-StannyPraca na kazusach
 4.  Cudzoziemcy w Europie (uchodźcy, migranci, asylum seekers) Kto „zasługuje” na ochronę?  317.09.2020   17.00-19.30   przerwa 15 min.dr Joanna Markiewicz – StannyPraca z tekstem i materiałami UNHCR Praca z tekstem i materiałami UNHCR  
 5.  Prawa człowieka w Polsce – aktualne problemy. Film „Bo nie wiedzą co czynią”  322.09.2020 Godz. 17.00-19.30 przerwa 15 min.  dr Joanna Markiewicz – StannyFilm i dyskusja o dyskryminacji 18. Objazdowy Watch Docs
 6.  Prawa dziecka. Konwencje międzynarodowe. Ochrona praw dziecka. Prawa dziecka zagrożone w Polsce.324.09.2020   17.00-19.30   przerwa 15 min.  dr Agnieszka Wendeł- DomaradzkaBydgoszcz
Wolsztyn DD
 7.  Dobre praktyki – prezentacja wybranych działań ZTE „Civilitas”. Najbliższe plany.229.09.2020   17.00-1830  D. BarczyńskiPrezentacja i dyskusja

Planujemy, że kurs będzie prowadzony w formie zdalnej lub hybrydowej w sali 302 w budynku Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli przy ul. F. Chopina 15a w Zielonej Górze.

Przy liczbie 20 uczestników ok. 10 osób może bardzo bezpiecznie i wygodnie uczestniczyć w zajęciach naocznych w sali 302, z której będzie prowadzone w tym samym czasie szkolenie zdalne na platformie Clik Meeting.

Uczestniczki/uczestnicy, kursu otrzymają zaświadczenia  o jego ukończeniu i materiały merytoryczne.

Zgłoszenia przez stronę internetową:

www.civilitas.org.pl

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

Inne aktualności