Nasza misja

Dokonać istotnej zmiany w poszanowaniu praw człowieka, rozwoju demokracji oraz kształtowaniu postaw obywatelskich.

 

DEMOKRACJA   PRAWA CZŁOWIEKA    RZĄDY PRAWA

 

Nasze Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową ukierunkowaną na upowszechnianie wiedzy o prawach i wolnościach człowieka ze szczególnym uwzględnieniem praw dziecka, rozwoju demokracji i kształtowania postaw obywatelskich.

Towarzystwo zostało zarejestrowane w marcu 1997 roku z inicjatywy zielonogórskiej grupy absolwentów Helsińskiej Szkoły Praw Człowieka w Warszawie, którzy od kilku lat realizowali projekty edukacyjne o prawach człowieka w Zespole Obrony Praw Dziecka przy Poradni Młodzieżowej w Zielonej Górze.


Występujące w nazwie naszego Towarzystwa pojęcie „CIVILITAS” wywodzi się z kultury antycznej i oznacza ideę życia obywatelskiego, ucywilizowanego, wolnego, czyli prawnie uregulowanego, łagodnego oraz cnotliwego.

Dla nas „CIVILITAS” symbolizuje odnowienie społeczeństwa cywilnego czyli niepaństwową, nierządową sferę aktywności społecznej.