Aktualności

Dotacja Narodowego Instytutu Wolności dla ZTE Civilitas

Dotacja Narodowego Instytutu Wolności dla ZTE Civilitas

Wniosek Zielonogórskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Civilitas” do Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju  Społeczeństwa Obywatelskiego  został zakwalifikowany i uzyskał dotację  na lata 2019-2021 na łączną kwotę 347 570,00 złotych.  
Kwota ta będzie przeznaczona na zadanie publiczne pt.: ODNOWA – czyli rozwój ZTE  „Civilitas”.

Wniosek został złożony w ramach konkursu ogłoszonego w Priorytecie 1a – Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Edycja 2019 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich.

W ramach projektu, w latach 2019-2021 planujemy realizację działań w obszarach:

Obszar I – wzmocnienie działań statutowych i rozwój instytucjonalny organizacji

Obszar II – szeroko pojęte prawa człowieka (dziecka):

  • działalność Punktu Konsultacyjnego Porad Prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem praw człowieka (w tym praw dziecka) – wznowienie działalności od 01.12.2019  – 2 godz./tyg. – odbiorcy np. nauczyciele, rodzice, dzieci i młodzież, seniorzy;
  • prowadzenie cyklicznych warsztatów w przedszkolach i szkołach w ramach Programu Wychowania w Kulturze Praw Człowieka m.in. „Wiem, że wszyscy ludzie są równi”, „Znam swoje prawa”, „Przeciw przemocy w sieci”.

Obszar III : samorządność i współpraca w szkole:

„Synergia – prawo, samorządność i współpraca w naszej szkole” – pilotażowy program dla 12 szkół (6 szkół 2020 r., 6 szkół 2021 r.):

Cel: wzmocnienie roli uczniów i rodziców w procesach podejmowania decyzji, wzmocnienie współpracy wszystkich podmiotów w szkole.

Działania:

  • szkolenia, warsztaty i konsultacje dla reprezentantów społeczności szkolnej: uczniów, rodziców i nauczycieli;
  • konferencja podsumowująca program, prezentacja założonych celów oraz ich przełożenia na osiągnięte rezultaty, wnioski i rekomendacje.

Obszar IV: praca z dziećmi obcojęzycznymi:

  • Seminarium w Słubicach: Jak pracować z dziećmi obcojęzycznymi?
  • Wyjazd studyjny dla nauczycieli (1 dzień) do szkół w Brandenburgii: Metodyka pracy z dziećmi obcojęzycznymi. 

Wszystkie przedstawione wyżej działania są bezpłatne dla odbiorców. Zapraszamy do uczestnictwa.

Informacji na temat projektu udzielają:

Dobiesław Barczyński – Prezes ZTE Civilitas: paweldobar86@gmail.com; sekretariat@civilitas.org.pl; tel. 603 899 740

Maria Furtak – nauczyciel konsultant ODN, Sekretarz ZTE Civilitas: m.furtak@odn.zgora.pl ; tel. 68 328 64 31

Barbara Benyskiewicz –nauczyciel konsultant ODN, członek ZTE Civilitas b.benyskiewicz@odn.zgora.pl ; tel. 68 328 64 31

Inne aktualności