Tour de Konstytucja

Tour de Konstytucja

30 czerwca 2021 Tour de Konstytucja w Zielonej Górze z licznym udziałem mieszkańców, którzy podpisali się na Konstytucji. Więcej zdjęć : https://zielonagora.wyborcza.pl/zielonagora/51,35182,27274458.html?i=0
Tour de Konstytucja

Tour de Konstytucja

W piątek 4 czerwca, w rocznicę wyborów z 1989 r. spod siedziby Rzecznika Praw Obywatelskich ruszył w trzymiesięczną podróż po Polsce Tour-BUS”. Odwiedzi 90 miejscowości. Będzie przewoził zwój Konstytucji, materiały informacyjne…
Kalendarz Praw Człowieka – 26 czerwca

Kalendarz Praw Człowieka – 26 czerwca

Dzień Karty ONZ Karta została podpisana podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych w San Francisco w dniu 26 czerwca 1945 r. Zgodnie z postanowieniami art. 110 ust. 3 Karty weszła ona w…
Kalendarz Praw Człowieka – 20 czerwca

Kalendarz Praw Człowieka – 20 czerwca

Światowy Dzień Uchodźcy W 2001 roku minęła 50. rocznica uchwalenia Konwencji dotyczącej statusu uchodźców (przyjętej w Genewie w 1951 roku). Wtedy to Zgromadzenie Ogólne ONZ postanowiło ustanowić 20 czerwca Światowym…
Kalendarz Praw Człowieka – 17 czerwca

Kalendarz Praw Człowieka – 17 czerwca

Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą -ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 30 stycznia 1995 roku. Na przełomie lat 60. i 70. w Afryce Subsaharyjskiej wystąpiła susza, która pochłonęła ponad…
Kalendarz Praw Człowieka- 05 czerwca

Kalendarz Praw Człowieka- 05 czerwca

Światowy Dzień Środowiska (ang. World Environment Day – WED) obchodzimy co roku 5 czerwca. Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku. Obecnie jest…
Kalendarz Praw Człowieka – 04 czerwca

Kalendarz Praw Człowieka – 04 czerwca

Międzynarodowy Dzień Dzieci – Niewinnych Ofiar Agresji Został ustanowiony przez ONZ 19 sierpnia 1982 r. Okoliczności ustanowienia czerwcowego święta są smutne i wiążą się z krwawymi i bolesnymi doświadczeniami konfliktu…
Profesor Henryk Bohdan Samsonowicz

Profesor Henryk Bohdan Samsonowicz

Nie żyje prof. Henryk Bohdan Samsonowicz - wybitny historyk, rektor Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1980-1982 oraz minister edukacji w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Miał 91 lat. W 1989 r. został powołany…
„20 lat Karty Praw Podstawowych UE”

„20 lat Karty Praw Podstawowych UE”

Debata online „20 lat Karty Praw Podstawowych UE”, 25 maja 2021 godz. 10:00Szanowni Państwo,w 2021 roku Europa obchodzi 20. rocznicę uchwalenia Karty Praw Podstawowych UE.Z tej okazji Komisja Europejska Przedstawicielstwo…
Kalendarz Praw Człowieka – 17 maja

Kalendarz Praw Człowieka – 17 maja

Międzynarodowy Dzień Przeciwko Homofobii (ang. International Day Against Homophobia- IDAHO)- obchodzony jest dla upamiętnienia 17 maja 1990 roku, kiedy to oficjalnie Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wykreśliła homoseksualność z Międzynarodowej Statystycznej…