Aktualności

Szkolenia w formie hybrydowej – grudzień 2020 r.

Szkolenia w formie hybrydowej – grudzień 2020 r.

Pandemia Covid-19 uniemożliwiła prowadzenie szkoleń i spotkań w trybie bezpośrednim. Musieliśmy nauczyć się spotykać na odległość. Dlatego w celu doskonalenia jakości zdalnych zajęć, m.in. prowadzonych w ramach zadania publicznego ODNOWA… , kolejny raz zorganizowano szkolenie z obsługi platformy edukacyjnej Click Meeting (4.12. 12. 2020) oraz w zakresie posługiwania się tablicą interaktywną oraz jej wykorzystaniem w nauczaniu zdalnym (9 i 16 grudnia 2020). W ramach tego samego zadania uzupełniono wyposażenie techniczne sali edukacyjnej „Civilitas” o specjalistyczny sprzęt do zdalnego nauczania.

Szkolenie w formie hybrydowej na zlecenie ZTE „Civilitas” przeprowadzili specjaliści – nauczyciele konsultanci Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze: mgr Tomasz Rubiś i mgr inż. Halina Adaszyńska.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

dav
dav

Inne aktualności