Aktualności

I cześć programu SYNERGIA

I cześć programu SYNERGIA

Informacja o  realizacji I części programu: SYNERGIA – wsparcie uczniów obcojęzycznych w polskiej szkole w 2020 r.

Szkolenie: Metodyczne podstawy nauczania dzieci cudzoziemskich języka polskiego jako obcego  zostało zorganizowane dla III grup w terminach:

GRUPA I:  14.09.2020 r., 21.09.2020 r. godz. 15.15 – 19.15, uczestniczyło  13 osób.

GRUPA II: 16.09.2020 r.,  23.09.2020 r.  godz. 15.15 – 19.15 –  14 osób.

GRUPA III: 28.09.2020 r.,  30.09.2020 r. godz. 15.15 – 19.15 –  13 osób.

Szkolenie prowadziła pani dr hab. Iwona Pałucka – Czerniak, profesor UZ.

Każda grupa realizowała 10 godzinny program:

  • Dydaktyka komunikacyjno-zadaniowa a nauczanie języka polskiego jako obcego.
  • Rozwijanie sprawności językowych dzieci cudzoziemskich – uwarunkowania, szanse i zagrożenia.
  • Współpraca z otoczeniem dziecka jako ważny czynnik sukcesu edukacyjnego.
  • Komunikacja międzykulturowa a nauczanie dziecka cudzoziemskich języka polskiego.
  • Techniki nauczania wymowy, pisowni i pisania, słownictwa i gramatyki, komunikacji.
  • Materiały dydaktyczne pomocne w nauczaniu języka polskiego jako obcego.
  • Ewaluacja procesu nauczania języka polskiego jako obcego.

Zdjęcie: pani dr hab. Iwona Pałucka Czerniak prof. UZ  z nauczycielkami uczącymi j. polskiego dzieci obcojęzyczne w sali 302 (wyposażona ze środków zadania ODNOWA…..)

W 2021 roku planujemy realizację programów wspomagania opracowanych indywidualnie dla co najmniej 6 szkół.
A po ich zakończeniu  – przeprowadzenie konferencji podsumowującej program we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze.

Inne aktualności