Aktualności

Program Kursu Edukatorów Praw i Wolności Człowieka

Program Kursu Edukatorów Praw i Wolności Człowieka

Część druga

WARSZTAT EDUKATORA PRAW I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA

Kalsk  : 24 – 26 września 2021

HARMONOGRAM :         

Godziny zajęć  Rodzaj/temat zajęć  Realizator  Uwagi
24.09.2021 piątek
15.00-16.30Zajęcia integracyjne zespołu kursantów.E. Duma2 h  
16.45-18.15Dobre praktyki ZTE Civilitas w realizacji edukacji o prawach człowieka.   Dobiesław Barczyński2 h
19.00-20.30Edukacja o prawach i wolnościach człowieka z wykorzystaniem filmów dokumentalnych:
a) prezentacja fragmentów filmów;
b) metodyka wykorzystania filmów dokumentalnych  
Marcin Olechnowski2 h, cz.I.
25.09.2021 sobota
9.00-10.30Prawa cudzoziemców w Polsce. Działania pomocowe na rzecz cudzoziemców np. pomoc prawna, monitoring problemów, petycje, wnioski do władz.  Mateusz Wartalski2 h
10.45-12.15Warsztat edukatora – Jak uczyć o prawach człowieka? Rola i pożądane kompetencje edukatora (komunikowanie się motywowanie, udzielanie informacji zwrotnej). Edukator jako lider. Style uczenia się.  Praca z grupą. Organizacja procesu szkolenia. Metody pracy edukatora.Maria Furtak2  h
14.00-16.15    Warsztat edukatora c.d. Szkolenie jako projekt. Cechy projektu. Projekt a wniosek.  Opracowanie propozycji projektów/działań w zakresie edukacji o prawach człowieka. (ANKIETA – opracowanie).Maria Furtak3 h
16.30-17.15Przygotowanie do zajęć terenowych.Dobiesław Barczyński1  h
16.30-18.00Zajęcia terenowe: Co w Kalsku myślą, sądzą, wiedzą na temat praw cudzoziemców w Polsce?Mateusz Wartalski1 h zwiad grupowy
19.00-20.30Edukacja o prawach człowieka z zastosowaniem technik multimedialnych i najnowszych technologii.  Marcin Olechnowski2 h cz.II
26.09.2021 niedziela
9.00-10.30Opracowanie schematów projektów w zakresie praw człowieka/ poprawy sytuacji cudzoziemców.  Maria Furtak  2h
10.45-12.15Prezentacja opracowanych działań w zakresie praw człowieka/ poprawy sytuacji cudzoziemców. Zakończenie.  Maria Furtak Dobiesław Barczyński1h 1h  
13.00 Obiad. Wyjazd.  
   21 + 4

Planujemy, że kurs będzie prowadzony w formie zdalnej lub hybrydowej w sali 302 w budynku Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli przy ul. F. Chopina 15a w Zielonej Górze.

Przy liczbie 20 uczestników ok. 10 osób może bardzo bezpiecznie i wygodnie uczestniczyć w zajęciach naocznych w sali 302, z której będzie prowadzone w tym samym czasie szkolenie zdalne na platformie Clik Meeting.

Uczestniczki/uczestnicy, kursu otrzymają zaświadczenia  o jego ukończeniu i materiały merytoryczne. 

Zgłoszenia przez stronę internetową:

www.civilitas.org.pl

Poniżej klika zdjęć:

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 oraz przy wsparciu finansowym Województwa Lubuskiego- Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze

Inne aktualności