Aktualności

Kalendarz Praw Człowieka – 24 października

Kalendarz Praw Człowieka – 24 października

Dzień Narodów Zjednoczonych/ Światowy Dzień Rozwoju Informacji.

Dzień Narodów Zjednoczonych (ang. United Nations Day) – święto obchodzone corocznie 24 października w rocznicę wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych. Karta ta jest wielostronną umową międzynarodową, czasem nazywaną konstytucją Organizacji Narodów Zjednoczonych właśnie ze względu na fakt, że powołała ona do życia i określiła ustrój ONZ. Została podpisana 26 czerwca 1945 r. w San Francisco przez 50 z 51 krajów członkowskich (Polska podpisała ją 16 października 1945 r.) i weszła w życie 24 października tego samego roku, po ratyfikowaniu jej (wedle artykułu 110) przez pięć krajów założycielskich, czyli Chiny, Francję, Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Związek Radziecki oraz większość sygnatariuszy.
Kraje podpisujące Kartę zobowiązują się do przestrzegania jej postanowień jako prawa międzynarodowego.
Dzień 24 października ustanowiono Dniem Narodów Zjednoczonych w 1947 roku, natomiast rezolucją z 1971 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ zaleciło państwom członkowskim, aby uznały ten dzień za święto państwowe. Było to zalecenie i w różnoraki sposób różne kraje świętują. Przykładowo w Danii, Finlandii i Szwecji jest to Dzień Flagi, czyli wraz z flagą narodową wywieszana jest flaga ONZ. Dodatkowo, w Szwecji pieczone jest specjalne ciasto FN-bakelse. Na Kostaryce dzień 24 października jest świętem narodowym, a w Stanach Zjednoczonych prezydent wygłasza tego dnia specjalne orędzie.

24 października to też Światowy Dzień Informacji na temat Rozwoju (ang. World Development Information Day). Celem obchodów jest zwrócenie uwagi społeczeństwa świata i opinii publicznej na problemy rozwoju społeczno gospodarczego i potrzebę zacieśnienia międzynarodowej współpracy na rzecz ich pokonywania.

Źródło: Centrum Obywatelskie Kraków

Inne aktualności