Aktualności

Realizacja programu SYNERGIA w I półroczu 2021 r.

Realizacja programu SYNERGIA w I półroczu 2021 r.

STYCZEŃ

Szkoły zakwalifikowane przez Zarząd ZE Civilitas do udziału w programie- Synergia – wsparcie uczniów obcojęzycznych:

 1. Szkoła Podstawowa nr 10 w Zielonej Górze
 2. Szkoła Podstawowa nr 18 w Zielonej Górze
 3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowogrodzie Bobrzańskim
 4. Szkoła Podstawowa nr 26 w Zielonej Górze
 5. Chrześcijańska Szkoła Podstawowa Salomon w Zielonej Górze
 6. Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowej Soli

Pierwszeństwo miały szkoły z których nauczyciele wzięli udział w 10 godzinnym kursie: Metodyczne podstawy nauczania dzieci cudzoziemskich języka polskiego jako obcego we wrześniu 2020 r.

Kolejnymi kryteriami była kolejność zgłoszeń oraz liczba uczniów obcojęzycznych w szkole.

LUTY

03.03.2021 r. Spotkanie szkolnych koordynatorów szkól biorących udział w programie Synergia – wsparcie uczniów obcojęzycznych.

Ze względu na pandemię COVID SARS-19 spotkanie odbyło się w formie zdalnej. Wzięli w nim udział przedstawiciele 6 szkół biorących udział w programie SYNERGIA.

Każdy koordynator przygotował i przedstawił krótką informacje na temat sytuacji uczniów obcojęzycznych w swojej szkole oraz wstępną propozycję sposobu wsparcia tych uczniów. Jest to pierwszy krok do ustalenia indywidualnych programów wspomagania dla szkół, a w rezultacie do poprawy sytuacji uczniów obcojęzycznych i ich rodzin w szkołach realizujących Program.

MARZEC

Przydział godzin na zajęcia z uczniami.


Zarząd ZTE Civilitas zaproponował w tym etapie realizacji programu po 20 godzin dla szkół, gdzie liczba uczniów obcojęzycznych przekracza 15 oraz 19 godzin zajęć dla szkół, w których uczniów obcojęzycznych jest mniej niż 15.

Zajęcia będą prowadzić nauczycieli języka polskiego lub edukacji wczesnoszkolnej przeszkoleniu na kursie metodycznym.

Dokumentacja do realizacji zajęć  to: dziennik zajęć, sprawozdanie prowadzącego po zakończonych zajęciach) oraz dokumentacja fotograficzna.

KWIECIEŃ

Szkolenie: Jak pracować z dziećmi obcojęzycznymi w szkole przeprowadziła w dniu13 kwietnia 2021 r. pani dr Katarzyna Grabias-Banaszewska – pracownik UZ, nauczycielka języka polskiego pracująca z uczniami obcojęzycznymi. Spotkanie było przeznaczone dla wszystkich nauczycieli uczących w klasach z dziećmi obcojęzycznymi w szkołach objętych programem SYNERGIA.

Program szkolenia:

 1. Diagnoza potrzeb ucznia obcojęzycznego.
 2. Uczeń obcojęzyczny w relacjach z nauczycielami i rówieśnikami.
 3. Specyfika pracy edukacyjnej z uczniem przybywającym z zagranicy.
 4. Przykłady dobrej praktyki.

Udział we szkoleniu wzięło udział 53 nauczycieli. W ankiecie ewaluacyjnej uczestnicy podkreślali przydatność szkolenia do prowadzenia zajęć z dziećmi obcojęzycznymi oraz potrzebę zorganizowania podobnych szkoleń w przyszłości.

MAJ

Zakup oraz przekazanie szkołom podręczników, pomocy do nauki języka polskiego jako obcego oraz materiałów biurowych.

Tytuły podręczników i zestawów :

 1. Polski krok po kroku junior – podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego dla dzieci i młodzieży w wieku 10-15 lat.
 2. Polski krok po kroku junior 1 – zeszyt ćwiczeń z płytą CD.
 3. Bawimy się w polski 1 – podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat.
 4. Abecadło po polsku – zestaw do nauki języka polskiego jako obcego dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 13 lat.

CZERWIEC

Sprawozdania z realizacji zajęć w szkołach.

 1. Nauczyciele realizujący zajęcia w szkołach złożyli sprawozdania zawierające dzienniki zajęć, realizowane tematy oraz spostrzeżenia, refleksje i wnioski na przyszłość.

Najważniejsze z nich to przydatność zajęć do prowadzenia zajęć z dziećmi obcojęzycznymi oraz potrzeba ich kontynuacji w nowym roku szkolnym. Wskazywano także na potrzebę realizacji innych form zajęć dla uczniów obcojęzycznych w szczególności zajęć praktycznych – projektu edukacyjnego.

Inne aktualności