Kalendarz Praw Człowieka- 05 czerwca

Kalendarz Praw Człowieka- 05 czerwca

Światowy Dzień Środowiska (ang. World Environment Day – WED) obchodzimy co roku 5 czerwca. Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku. Obecnie jest…
Kalendarz Praw Człowieka – 04 czerwca

Kalendarz Praw Człowieka – 04 czerwca

Międzynarodowy Dzień Dzieci – Niewinnych Ofiar Agresji Został ustanowiony przez ONZ 19 sierpnia 1982 r. Okoliczności ustanowienia czerwcowego święta są smutne i wiążą się z krwawymi i bolesnymi doświadczeniami konfliktu…
Kalendarz Praw Człowieka – 17 maja

Kalendarz Praw Człowieka – 17 maja

Międzynarodowy Dzień Przeciwko Homofobii (ang. International Day Against Homophobia- IDAHO)- obchodzony jest dla upamiętnienia 17 maja 1990 roku, kiedy to oficjalnie Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wykreśliła homoseksualność z Międzynarodowej Statystycznej…
Kalendarz Praw Człowieka – 08 maja

Kalendarz Praw Człowieka – 08 maja

Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca – obchodzony 8 maja, w rocznicę urodzin założyciela Czerwonego Krzyża – Henriego Dunanta. Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i czerwonego Półksiężyca to globalna i…
Kalendarz Praw Człowieka – 05 maja

Kalendarz Praw Człowieka – 05 maja

Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie lub Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych Święto to powstało aby pokazać solidarność z osobami z zaburzeniami intelektualnymi, a także uświadamiać społeczeństwo o potrzebach tych…
Kalendarz Praw Człowieka – 03 maja

Kalendarz Praw Człowieka – 03 maja

3 Maja Polska i Polacy na całym świecie obchodzą święto narodowe upamiętniające przyjęcie w 1791 r. pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji. Pomimo że dokument ten został…
Kalendarz Praw Człowieka – 03 maja

Kalendarz Praw Człowieka – 03 maja

Światowy Dzień Wolności Prasy został ustanowiony 20 grudnia w 1993 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych – w wyniku wcześniejszej rekomendacji Konferencji Generalnej UNESCO – dla zwiększenia powszechnej świadomości znaczenia…
Kalendarz Praw Człowieka – 01 maja

Kalendarz Praw Człowieka – 01 maja

1 Maja Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy to międzynarodowe święto klasy robotniczej i ludzi pracy obchodzone od 1890 roku, upamiętniające tragiczne wydarzenia z maja 1886, które miały miejsce…
Kalendarz Praw Człowieka – 30 kwietnia

Kalendarz Praw Człowieka – 30 kwietnia

Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu (Yom HaShoah) Jom HaZikaron ha-Szoa we-haGewura- Dzień (Pamięci) Zagłady i Aktów Odwagi, także Dzień Pamięci Holokaustu – izraelskie święto państwowe ustanowione dla upamiętnienia Żydów, którzy zginęli…
Kalendarz Praw Człowieka- 22 kwietnia

Kalendarz Praw Człowieka- 22 kwietnia

22 kwietnia - Dzień Ziemi, znany jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ziemi. Tegorocznym motywem przewodnim Dnia Ziemi jest hasło „Przywróć naszą Ziemię”. Dzień Ziemi jest największym na świecie…