Aktualności

Kalendarz Praw Człowieka – 17 czerwca

Kalendarz Praw Człowieka – 17 czerwca

Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą -ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 30 stycznia 1995 roku.

Na przełomie lat 60. i 70. w Afryce Subsaharyjskiej wystąpiła susza, która pochłonęła ponad 200 tysięcy ludzi i miliony zwierząt.
W 1977 roku, na Konferencji Narodów Zjednoczonych dotyczącej Pustynnienia (UnitedNations Conference on Desertification, UNCOD) w Nairobi, po raz pierwszy uznano proces rozprzestrzeniana się obszarów pustynnych, jako problem światowy oraz przyjęto plan działań do walki z pustynnieniem.

Celem obchodów Dnia jest zwrócenie uwagi na sposoby zapobiegania przed pustynnieniem i suszą. Zgromadzenie wezwało państwa, by wykorzystały ten czas do pogłębienia świadomości na temat potrzeby międzynarodowej współpracy w zakresie zwalczania zjawiska pustynnienia i skutków suszy oraz realizacji postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnienia w krajach poważnie dotkniętych suszą i/lub pustynnieniem, zwłaszcza w Afryce.

Źródło : Wikipedia

Inne aktualności