Aktualności

Kalendarz Praw Człowieka – 03 maja

Kalendarz Praw Człowieka – 03 maja

Światowy Dzień Wolności Prasy został ustanowiony 20 grudnia w 1993 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych – w wyniku wcześniejszej rekomendacji Konferencji Generalnej UNESCO – dla zwiększenia powszechnej świadomości znaczenia wolnych mediów i przypomnienia rządom o obowiązku poszanowania i zachowania prawa do wolności wypowiedzi, zapisanego w art. 19. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, przyjętej w 1948 r.

Co roku, z okazji Światowego Dnia Wolności Prasy na całym świecie organizowane są uroczystości służące promocji wolnych mediów i powszechnego dostępu do informacji oraz dyskusji na temat podstawowych zasad wolności mediów, ocenie stanu ich przestrzegania w poszczególnych regionach świata, roli mediów w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, a także dyskusji na temat granic ich wolności oraz współczesnych wyzwań związanych z rozwojem mediów elektronicznych.

Źródło: Polski Komitet ds. UNESCO

Inne aktualności