KALENDARZ PRAW CZŁOWIEKA

Kalendarz Praw Człowieka – 20 listopada

Światowy Dzień Praw Dzieci Istota praw dziecka Prawa dziecka wynikają z godności i niepowtarzalności dziecka jako jednostki ludzkiej i przysługują każdemu dziecku. Praw nie można dziecko pozbawić. Prawa dziecka dotyczą relacji władza – jednostka, w związku z tym Państwo musi zapewnić dziecku możliwość korzystania z przysługujących mu praw. Najważniejszym dokumentem określającym prawa dziecka jest Konwencja […]

MISJA

Nasza Misja

REALIZOWANE PROJEKTY
NASI PARTNERZY
Oferta szkoleniowa

Nasi partnerzy

Aktualności

Zmiana w ZTE „Civilitas”
20 lis 2021
Zmiana w ZTE „Civilitas”
W sobotę 20 listopada 2021 w siedzibie ZTE "Civilitas" odbyło się zwyczajne Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zgromadzenie podsumowu
Światowy Dzień Praw Dzieci – 20 listopada
20 lis 2021
Demokracja, prawa człowieka, rządy prawa
03 lis 2021
Demokracja, prawa człowieka, rządy prawa
Zapraszamy do posłuchania audycji w Radiu Zielona Góra. https://www.rzg.pl/audycja/188605-2/

    Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „CIVILITAS”
    ul. Chopina 15a, lok. 401
    65-031 Zielona Góra  
    tel. 68 328 64 28