Dotacja Narodowego Instytutu Wolności dla ZTE Civilitas

Dotacja Narodowego Instytutu Wolności dla ZTE Civilitas

Chcielibyśmy poinformować, że wniosek ZTE „Civilitas” do Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego został zakwalifikowany i uzyskał dotację na lata 2019-2021 (jako jeden z 4 w woj.lubuskim) na łączną kwotę 347570,00 złotych. Kwota ta będzie przeznaczona na zadanie publiczne pt.: ODNOWA – czyli rozwój ZTE „Civilitas”. Wniosek został złożony w ramach konkursu ogłoszonego w Priorytecie 1a - Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Edycja 2019 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich. W ramach projektu, w latach 2019-2021 planujemy działania w tematyce: 1. Prawa człowieka (dziecka): działalność Punktu Konsultacyjnego Porad Prawnych – od 01.12.2019 - 2godz./tyg. – odbiorcy np. nauczyciele, rodzice,…
Czytaj więcej
Słucham rozumiem działam

Słucham rozumiem działam

Słucham, rozumiem, działam.Poszerzanie kompetencji językowychcudzoziemców w celu zapobiegania alienacji społeczno-zawodowej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Narodowe Centrum Badań i Rozwojutermin realizacji: od 2019-01-01 do 2021-12-31Kwota dofinansowania: 375 658,75 Projekt realizowany przezUniwersytet Zielonogórski i Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne "Civilitas" INFORMACJE O PROJEKCIE DLA UCZESTNIKÓW 1. Projekt będzie realizowany przez trzy lata, zakłada uruchomienie 15 kursów z języka polskiego i praw człowieka dla cudzoziemców, w których weźmie udział łącznie 165 słuchaczy. W każdym roku w zajęciach weźmie udział minimum 55 słuchaczy. W każdym roku utworzymy 5 grup po minimum…
Czytaj więcej