Słucham rozumiem działam

Słucham, rozumiem, działam.
Poszerzanie kompetencji językowych
cudzoziemców w celu zapobiegania alienacji społeczno-zawodowej

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
termin realizacji: od 2019-01-01 do 2021-12-31
Kwota dofinansowania: 375 658,75

Strona www:  www.polski.wh.uz.zgora.pl

 

Projekt realizowany przez
Uniwersytet Zielonogórski i Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „Civilitas”

INFORMACJE O PROJEKCIE DLA UCZESTNIKÓW

1. Projekt będzie realizowany przez trzy lata, zakłada uruchomienie 15 kursów z języka polskiego i praw człowieka dla cudzoziemców, w których weźmie udział łącznie 165 słuchaczy. W każdym roku w zajęciach weźmie udział minimum 55 słuchaczy. W każdym roku utworzymy 5 grup po minimum 11 osób.

2. W zajęciach z języka polskiego i praw człowieka w ramach projektu Słucham, rozumiem, działam mogą wziąć udział cudzoziemcy od 16. roku życia, przebywający na terenie Polski, którzy zgłosili się do projektu przez wypełnienie i wysłanie odpowiedniego formularza dostępnego na stronie www.polski.wh.uz.zgora.pl

3. Każda grupa będzie miała 60 godzin kursu języka polskiego jako obcego oraz 8 godzin zajęć z praw człowieka.

4. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

5. Słuchacz tylko 1 raz możne wziąć udział w projekcie.

6. Nabór na zajęcia w roku 2019 rozpocznie się 1.01.2019 i będzie miał charakter ciągły, do wyczerpania miejsc. Można zgłaszać się tylko przez wypełnienie i wysłanie odpowiedniego formularza, który będzie dostępny na stronie www.polski.wh.uz.zgora.pl. Po wpłynięciu około 30 zgłoszeń na Uniwersytecie Zielonogórskim zostanie przeprowadzony test poziomujący, przygotowany przez kadrę dydaktyczną. Planowany termin pierwszego testu: 12 stycznia 2019 r., aula C, al. Wojska Polskiego 69, Zielona Góra.

7. O przyjęciu na kurs będzie decydował punktowy wynik na podstawie kryteriów premiujących według wag punktowych:
– zgodność wyników testu z deklarowanym poziomem grupy (3-2-1 pkt),
– zgodność deklarowanych zainteresowań uczestnika z profilem zajęć (kurs ogólny, kurs wyspecjalizowany zawodowo) (1-0 pkt),
– płeć (1,2 pkt kobieta, 1 pkt mężczyzna),
– deklaracja niepełnosprawności (0,5 pkt) na podstawie oświadczenia słuchacza,
– deklaracja aktywności zawodowej (0,5 pkt) lub deklaracja poszukiwania pracy (0,5 pkt),
– posiadanie Karty Polaka (1 pkt).

8. Osoby niezakwalifikowane do udziału w kursie zostaną wpisane na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji uczestnika projektu z udziału w kursie, na etapie pozwalającym na wprowadzenie nowej osoby, do kursu będą kwalifikowane osoby z listy rezerwowej.

9. Co 4 miesiące będą odbywały się kolejne testy. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do udziału w kursie w danym kwartale, mogą wziąć udział w rekrutacji na kolejny kurs bez ponownego przechodzenia procedury rekrutacyjnej, z wynikiem wcześniejszej rekrutacji.

10. W pierwszym roku projektu zajęcia będą miały charakter ogólny (niewyspecjalizowany zawodowo). W latach 2020-2021 tematyka zajęć będzie związana z zawodami z branży spożywczej (gastronomia, dystrybucja), motoryzacyjnej i transportowej, krawieckiej, budowlanej, fryzjerskiej i kosmetycznej.

11. Kursy będą organizowane co 4 miesiące, zgodnie z rokiem akademickim. Harmonogram zajęć i tempo pracy zostaną dostosowane do potrzeb grupy. Planowane są zajęcia po cztery godziny (2×45 minut+2×45 minut) z przerwą kawową (15 minut), raz lub dwa razy w tygodniu.

12. Do projektu można przyjąć 60% kobiet i 40% mężczyzn.

Harmonogram zajęć w roku 2020 (zmieniony)

  1. Nabór na zajęcia w roku 2020 rozpocznie się 15.12.2019 i będzie miał charakter ciągły, do wyczerpania miejsc. Można zgłaszać się tylko przez wypełnienie i wysłanie odpowiedniego formularza, który będzie dostępny na stronie www.polski.wh.uz.zgora.pl
  2. Po wpłynięciu około 30 zgłoszeń na Uniwersytecie Zielonogórskim zostanie przeprowadzony test poziomujący, przygotowany przez kadrę dydaktyczną. Planowany termin pierwszego testu: 20 grudnia 2019 r., aula C, godzina 17.00, al. Wojska Polskiego 69, Zielona Góra.
  3. Na test należy wziąć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość: dowód osobisty albo paszport, albo kartę pobytu.
  4. W wyjątkowych sytuacjach przewiduje się indywidualne uzgodnienie terminu testu z kandydatem do projektu, test musi się jednak odbyć nie później niż na dwa dni przed datą ogłoszenia przyjęć do projektu.
  5. Ogłoszenie wyników testu: najpóźniej 7 stycznia 2020 r. na stronie www.polski.wh.uz.zgora.pl oraz pocztą elektroniczną.

 Grupa nr 1: soboty i niedziele od 18.01.2020 do 30.05.2020, godziny 15.30-17.00, 17.15-18.45, poziom A1, dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak, prof. UZ + reprezentant ZTE „Civilitas”

adres: Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 71a, sala 219.

Grupa nr 2: soboty i niedziele od 18.01.2020 do 30.05.2020, godziny 8.45-10.15, 10.30-12.00, A2, dr hab. Monika Kaczor, prof. UZ + reprezentant ZTE „Civilitas”

adres: Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 71a, sala 219

Grupa nr 3: soboty i niedziele od 27.06.2020 do 22.08.2020, godziny 16.15-17.45, 18.00-19.30, B2/C1, dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak, prof. UZ + reprezentant ZTE „Civilitas”

adres: Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 71a, sala 219.

Grupa nr 4: poniedziałki, środy i piątki od 15.06.2020 do 22.07.2020, godziny 16.00-17.30, 17.45-19.15, B1/B2, dr hab. Monika Kaczor, prof. UZ + reprezentant ZTE „Civilitas”

adres: Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 71a, sala 219.

Grupa nr 5: soboty i niedziele od 8.08.2020 do 3.10.2020, godziny 9.00-10.30, 10.45-12.15, A1 lub A2, dr Magdalena Jurewicz-Nowak + reprezentant ZTE „Civilitas”

adres: Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 71a, sala 219.

—————————————————————————————-

Harmonogram na rok 2019

1. Nabór na zajęcia w roku 2019 rozpocznie się 1.01.2019 i będzie miał charakter ciągły, do wyczerpania miejsc. Można zgłaszać się tylko przez wypełnienie i wysłanie odpowiedniego formularza ze strony www.polski.wh.uz.zgora.pl

2. Planowany termin pierwszego testu: 12 stycznia 2019 r., aula C, al. Wojska Polskiego 69, Zielona Góra. Należy wziąć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość: dowód osobisty albo paszport, albo kartę pobytu. Ogłoszenie wyników testu: 17 stycznia 2019 r. na stronie www.polski.wh.uz.zgora.pl

3. Planowane terminy zajęć i obsada dydaktyczna (mogą ulec zmianie w wyniku rekrutacji):

19.01.2019-16.03.2019 2 kursy
prowadzący: dr hab. Monika Kaczor (poziomy A1, A2) + mgr Dobiesław Barczyński
soboty grupa A1 w godzinach 9.00-12.15 i grupa A2 w godzinach16.00-19.15
niedziele grupa A1 w godzinach 9.00-12.15 i grupa A2 w godzinach16.00-19.15
adres: al. Wojska Polskiego 69, Zielona Góra, sala 209.

6.04.2019-8.06.2019 1 kurs
prowadzący: dr hab. Magdalena Hawrysz (poziom B1) + mgr Dobiesław Barczyński
soboty grupa B1 w godzinach16.00-19.15
niedziele grupa B1 w godzinach16.00-19.15
adres: al. Wojska Polskiego 69, Zielona Góra, sala 209.

17.08.2019-12.10 2019 1 kurs
prowadzący: dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak (B2-C1) + mgr Dobiesław Barczyński
soboty grupa B1 w godzinach16.00-19.15
niedziele grupa B1 w godzinach16.00-19.15
adres: al. Wojska Polskiego 69, Zielona Góra, sala 209.

13.10.2019-15.12.2019 1 kurs
prowadzący: dr Magdalena Jurewicz-Nowak (poziom A1) + mgr Dobiesław Barczyński
soboty grupa A1 w godzinach 9.00-12.15
niedziele grupa A1 w godzinach 9.00-12.15
adres: al. Wojska Polskiego 69, Zielona Góra, sala 209.