Zamówienie szkoleń zbiorowych oraz szkoleń rad pedagogicznych

  1. Prosimy o wypełnienie druku zamówienia: formularz zamówienia szkolenia zbiorowego lub formularz zamówienia szkolenia rady pedagogicznej.
  2. Przesłanie wypełnionego formularza:
  • pocztą tradycyjną na adres:

Lubuski Ośrodek Edukacji Ustawicznej „Civilitas”
ul. Chopina 15a, pok. 401
65-031 Zielona Góra

lub

Po otrzymaniu zamówienia kierownik danej formy skontaktuje się telefonicznie ze wskazaną w formularzu osobą w celu ustalenie terminu i warunków realizacji szkolenia.