Aktualności

Letnia Szkoła Studentek Filologii Polskiej z Homla

Letnia Szkoła Studentek  Filologii Polskiej z Homla

Dość niespodziewanie, w trybie ekspresowym z inicjatywy i we współpracy z prof. Ryszardem Asienkiewiczem z Katedry Sportu i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Zielonogórskiego  i ZTE „Civilitas” przy finansowym wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze zorganizowano pobyt 12 osób z Uniwersytetu w Homlu na Białorusi w terminie od 15 do 20 lipca 20919 roku.

2.Koordynatorem projektu był Dobiesław Barczyński

Opis projektu: wyjątki ze sprawozdania (…)

  1. Zadanie publiczne Letnia Szkoła Studentów Filologii Polskiej z Homla na Białorusi miało na celu m.in. doskonalenie kompetencji w posługiwaniu się językiem polskim w życiu codziennym, poznawanie Uniwersytetu Zielonogórskiego, zmiany w życiu Polaków po 15 latach w Unii Europejskiej, oraz budowanie przyjaznych relacji między ludźmi.
  2. Przyjęty program Letniej Szkoły został w pełni zrealizowany a założone cele osiągnięte. Zadanie było realizowane w Zielonej Górze, w Żaganiu,  Drzonkowie, Zaborze poprzez:

1)  poznanie Uniwersytetu Zielonogórskiego, kierunków studiów, laboratoriów, warunków studiowania, w tym dla studentów z zagranicy – spotkanie z prorektorem w  Rektoracie UZ;

2)  przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych m.in.:
a) języka polskiego dla obcokrajowców z wykorzystaniem laboratorium językowego w Instytucie Filologii Polskiej UZ, nowej bibliotece UZ;
b) wybranych elementów historii regionalnej (wizyta w Pałacu w Żaganiu  i Muzeum Obozów Jenieckich, oraz miasta Zielonej Góry – spacer po centrum miasta z przewodnikiem, zwiedzanie Muzeum Ziemi Lubuskiej);
c) poznanie regionalnej tradycji winiarskiej – zajęcia w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze.

3.Poznanie atrakcyjnych form edukacji dzieci, młodzieży, studentów m.in. poprzez uczestnictwo w seansie edukacyjnym     w Centrum Nauki im. Keplera – Planetarium i w Centrum Przyrodniczym w Zielonej Górze.

4.Poznanie wybranych, regionalnych możliwości  aktywnego wypoczynku w ośrodkach sportu i rekreacji(zajęcia w Centrum Rekreacyjno- Sportowym w Z. Górze, w tym w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji – Drzonków

Galeria zdjęć:

Inne aktualności