Aktualności

Wsparcie uczniów obcojęzycznych w szkole 2022

Wsparcie uczniów obcojęzycznych w szkole 2022

Projekt (zadanie publiczne) był realizowany od 14.06. do 02.07.2022 r.

Współfinansowany przez Województwo Lubuskie-Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze

Realizacja projektu Wsparcie uczniów obcojęzycznych w szkole zakończyła się osiągnięciem dwóch głównych celów:

1) upowszechnieniem dobrych praktyk z zakresu pracy z uczniami obcojęzycznymi na konferencji, która odbyła się 14 czerwca 2022 w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze i została zorganizowana we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze,

2) wsparciem osób pracujących w szkołach jako pomoc nauczyciela dla osób niebędących obywatelami polskimi, szczególnie dla uchodźców z Ukrainy.

Projekt był realizowany wspólnie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze poprzez udział w organizacji konferencji dla dyrektorów szkół i osób zainteresowanych: Migracje – Integracja Tożsamość (w szczególności poprzez opracowanie i przedstawienie prezentacji doświadczeń i dobrych praktyk) oraz przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla pomocy nauczycieli w zakresie pracy z uczniami obcojęzycznymi w zakresie zadań tych osób zapisanych w Ustawie Prawo Oświatowe. Uczestniczkami zadania było 78 osób osób – 51 uczestników konferencji oraz 27 osób z Zielonej Góry i Nowej Soli, Sulechowa, zatrudnionych lub ubiegających się o zatrudnienie jako pomoc nauczycieli, w szczególności dla dzieci z Ukrainy .

Program warsztatów wynosił 20 godz. zajęć (4 dni po 5 godz.) i obejmował poniższą tematykę: – poznanie/doskonalenie polskiego słownictwa pedagogicznego; – podstawy metodyczne pracy w szkole, różnice programowe edukacji w Polsce i Ukrainie (ew. innego kraju); – zasady i sposoby współpracy z rodzicami uczniów; – sposoby integracji społeczności szkolnej.

Miejsce realizacji warsztatów – sala 302 Civilitas, w siedzibie ODN i ZTE „Civilitas” ul. Fryderyka Chopina 15 a (wkład własny).

Wkład osobowy, to pomoc organizacyjna, w tym obsługowa członków ZTE „Civilitas” i pracowników ODN. Własny wkład rzeczowy, to uzupełnienie poczęstunku dla uczestniczek ze względu na znacznie większą ich liczbę oraz korzystanie z własnej, dobrze wyposażonej sali edukacyjnej, materiałów i sprzętu. Działania zostały udokumentowane listami obecności, ankietami na początku zajęć i po ich zakończeniu, zdjęciami z konferencji i warsztatów oraz pokwitowaniem zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.

Inne aktualności