Aktualności

Kalendarz Praw Człowieka – 26 czerwca

Kalendarz Praw Człowieka – 26 czerwca

Dzień Karty ONZ

Karta została podpisana podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych w San Francisco w dniu 26 czerwca 1945 r. Zgodnie z postanowieniami art. 110 ust. 3 Karty weszła ona w życie w dniu 24 października 1945 r.

Karta Narodów Zjednoczonych to wielostronna umowa międzynarodowa powołująca do życia i określająca ustrój Organizacji Narodów Zjednoczonych (stąd nazywa się ją czasem Konstytucją ONZ). Karta, choć sama nie zawiera katalogu praw podstawowych, podnosi aż siedmiokrotnie kwestie związane z prawami człowieka (art. 1, 13, 55, 56, 62, 68, 76) – mówi się tam o popieraniu, przestrzeganiu, poszanowaniu praw człowieka. ONZ zdecydowała się na podjęcie tematu praw człowieka, aby je przywrócić i podkreślić godność i wartość jednostki. Narody Zjednoczone uznały, że wszyscy ludzie są równi. Warunkiem niezbędnym do ochrony praw człowieka jest postęp społeczny i poprawa warunków życia.

Karta wraz z paktami ekonomicznym i prawnym oraz powszechną deklaracją praw człowieka tworzy uniwersalny system ochrony praw człowieka w podwójnym sensie – podmiotowym i przedmiotowym.

Międzynarodowy Dzień Narodów Zjednoczonych na rzecz Wsparcia Ofiar Tortur

Obecnie obowiązuje całkowity zakaz stosowania tortur. Konwencja przeciwko torturom jednoznacznie głosi, że stosowanie tortur jest nielegalne bez względu na okoliczności, włączając w to konflikty zbrojne, walkę z terroryzmem, niestabilność polityczną, czy w innych nadzwyczajnych wypadkach. Wszystkie ze 155. państw, które ratyfikowały konwencję, zobowiązały się walczyć z bezkarnością poprzez prowadzenie szczegółowych dochodzeń, karanie łamania prawa i doprowadzenie sprawców przestępstw przed oblicze wymiaru sprawiedliwości, bez względu na zajmowane przez nich stanowiska. Państwa zaakceptowały również obowiązek zadośćuczynienia ofiarom tortur i ich rodzinom.

Niestety, obecnie prawa ofiar tortur do zadośćuczynienia, w tym do rehabilitacji nie są w pełni realizowane z powodu licznych konfliktów zbrojnych i dużej skali kryzysów humanitarnych.

Żródło: Wikipedia, Unic Warsaw

Inne aktualności