Aktualności

Kalendarz Praw Człowieka – 05 października

Kalendarz Praw Człowieka – 05 października

Światowy Dzień Nauczyciela (ang. World Teachers’ Day) – międzynarodowe święto nauczycieli proklamowane przez UNESCO w 1994 r.

Dzień ten upamiętnia podpisanie w 1966 roku „Rekomendacji w sprawie statusu nauczyciela”, opracowanego przez UNESCO i Międzynarodową Organizację Pracy (MOP). Święto to obchodzone jest w większości państw na świecie i stanowi okazję do podkreślenia kluczowej roli pedagogów w zapewnieniu najwyższej jakości edukacji na wszystkich poziomach nauczania. Jednym z celów ustanowionego w 1994 roku święta jest pokazanie, że postawy młodszych pokoleń w dużej mierze kreowane są w procesie edukacji właśnie przez nauczycieli.

W Polsce święto wszystkich nauczycieli obchodzone jest 14 października. Data ta stanowi rocznicę powołania do życia Komisji Edukacji Narodowej (KEN) przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wydarzenie to miało miejsce w 1773 roku. Pomysł zainicjowana święta upamiętniającego ten fakt narodził się w środowisku Związku Nauczycielstwa Polskiego w 1952 roku. Oficjalnie Dzień Nauczyciela ustanowiono w 1972 roku.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Inne aktualności