Aktualności

Czerwona ekierka symbolem obywatelskiego sprzeciwu wobec rządowych zmian w oświacie

Czerwona ekierka symbolem obywatelskiego sprzeciwu wobec rządowych zmian w oświacie

1 września zaczyna się nowy rok szkolny, w którym szkoła zmieni się nie do poznania. Rząd chce odebrać szkołom, a tym samym dzieciom i rodzicom, wolność wyboru i krytycznego myślenia, nauczyć nietolerancji, oportunizmu i konformizmu. Cofnąć szkołę do minionego stulecia. Nie pozwólmy na to – mówią organizatorzy i ­organizatorki kampanii społecznej Wolna Szkoła.

Więcej informacji :

https://publicystyka.ngo.pl/startuje-akcja-spoleczna-wolna-szkola-czerwona-ekierka-symbolem-obywatelskiego-sprzeciwu-wobec-rzadowych-zmian-w-oswiacie

Inne aktualności