Aktualności

Odnowienie współpracy z niemieckim stowarzyszeniem RAA Brandenburg

Odnowienie współpracy z niemieckim stowarzyszeniem RAA Brandenburg

Odnowienie współpracy z niemieckim stowarzyszeniem RAA Brandenburg,

to jedno z działań przewidzianych na rok 2020 w ramach realizacji zadania „ODNOWA – czyli rozwój Zielonogórskiego Towarzystwa Edukacyjnego „Civilitas”.
Pierwsze Trójstronne spotkanie robocze  (RAA, Civilitas, ODN) odbyło się 17 stycznia 2020 r. w Zielonej Górze. Drugie spotkanie miało odbyć się  na początku  kwietnia  we Frankfurcie n/Odrą. Jednak ze względu na rozwój pandemii w Europie nie mogło się odbyć, co zrozumiałe, w dotychczasowej formie. Stąd pojawił się pomysł, aby spotkanie zrealizować na jednej z internetowych platform komunikacyjnych. Planowany termin  został zachowany, ale zmieniono formę spotkania. Alfred Ross z RAA Brandenburg (Poczdam) zaproponował, aby do spotkania wykorzystać platformę komunikacyjną ZOOM.

7 kwietnia 2020 r. w 9.30 – 12.30 odbyło się zatem spotkanie robocze w formie  videokonferencji. Uczestniczyli w niej ze strony RAA Brandenburg Alfred Ross (z Poczdamu), Angela Fleischer i Marzena Łącka (z Frankfurtu n/O) oraz  Dobiesław Barczyński  z ZTE „Civilitas” ,  Maria Furtak reprezentująca jednocześnie „Civilitas” i ODN, podobnie jak  Lech Sałaciński , jako moderator spotkania, także w roli tłumacza i reprezentanta ODN.

Alfred Ross
Lech Sałaciński

Spotkanie rozpoczął Alfred Ross – dyrektor RAA Brandenburg w Poczdamie, który przypomniał dotychczas realizowane wspólne projekty i działania w ramach trójstronnej polsko-niemieckiej współpracy. Następnie Maria Furtak przedstawiła główne założenia nowego zadania „ODNOWA….” realizowanego od września 2020 przez ZTE „Civilitas” we współpracy z ODN. Zadanie „ODNOWA …” jest finansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności (Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich, Priorytet 1a).

W dalszej kolejności rozmawiano o szczegółowych zadaniach, które zaplanowano do realizacji w kolejnych etapach tego zadania. Mówiono między innymi o:

  1. organizacji wizyty studyjnej dla polskich nauczycieli w szkołach /placówkach po drugiej stronie Odry w celu poznania niemieckich Dobrych Praktyk w zakresie pracy z dziećmi obcojęzycznymi;
  2. przygotowaniach do seminarium w Słubicach dla nauczycieli polskich i niemieckich: Jak pracować z dziećmi obcojęzycznymi?

W kolejnej części spotkania Dobiesław Barczyński, prezes ZTE Civilitas opowiedział o realizowanym przez Instytut Filologii Polskiej  Uniwersytetu Zielonogórskiego projekcie: „Słucham , rozumiem, działam. Poszerzanie kompetencji językowych cudzoziemców w celu zapobiegania alienacji społeczno-zawodowej” , w którym  ZTE „Civilitas” jest partnerem UZ. Merytorycznie cele tego projektu są istotnie powiązane  z proponowanymi do współpracy  z RAA zadaniami. Możemy też liczyć na merytoryczne  zainteresowanie i wsparcie nauczycieli akademickich Instytutu przy realizacji  zadań  przyjętych do wspólnej realizacji. Po krótkiej  przerwie partnerzy niemieccy przedstawili projekty, które obecnie realizowane są przez RAA Brandenburg.
Pierwszy z nich: Nachbarsprache in der Doppelstadt – Język sąsiada w Dwumieście  (Frankfurt n/O  – Słubice) ma na celu poprawę kompetencji w zakresie języka niemieckiego dla dzieci ze Słubic oraz języka polskiego – dla dzieci z Frankfurtu. Partnerzy z RAA oczekują pomocy ze strony ODN i Civilitas w zakresie przeprowadzenia szkoleń metodycznych dla nauczycieli polskich i niemieckich prowadzących zajęcia z dziećmi. Drugi prezentowany projekt: Plecak w przedszkolu I szkole wpisuje się w tematykę spotkania i dotyczy pracy z rodzicami dzieci obcokrajowców, grupy defaworyzowanej, która ma, ze względu na częstą nieznajomość języka, ograniczone możliwości wspierania w rozwoju swoich dzieci i pomocy w procesie edukacji szkolnej. Zakończyliśmy konferencję ustaleniami zobowiązań dla każdej ze stron oraz życzeniami świątecznymi i spotkania się w „realu”.

Inne aktualności