Aktualności

Robocze spotkanie poświęcone współpracy partnerskiej pomiędzy RAA Brandenburg, ZTE Civilitas i ODN Zielona Góra

Robocze spotkanie poświęcone współpracy partnerskiej pomiędzy RAA Brandenburg, ZTE Civilitas i ODN Zielona Góra

W dniu 18.05.2020 r. odbyło się kolejne, trzecie już, robocze spotkanie poświęcone współpracy partnerskiej pomiędzy RAA Brandenburg , ZTE Civilitas i ODN Zielona Góra. Przedmiotem rozmowy była oferta szkoleń dla nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu Nachbarsprache in der Doppelstadt – Język sąsiada w Dwumieście (Frankfurt n/O  – Słubice) i realizacja kolejnych zadań w ramach projektu „ODNOWA – czyli rozwój Zielonogórskiego Towarzystwa Edukacyjnego „Civilitas”.

Ze względów bezpieczeństwa związanych z pandemia koronawirusa spotkanie to odbyło się w bardzo ograniczonym gronie. Przy zachowaniu wszelkich wymogów sanitarnych, w spotkaniu, tym razem w siedzibie filii RAA Brandenburg we Frankfurcie n. Odrą, wzięli udział ze strony RAA Brandenburg – Angela Fleischer i ze strony ODN i ZTE Civilitas Lech Sałaciński.

 

 

Inne aktualności