Aktualności

Informacja o realizacji I części programu: SYNERGIA – wsparcie uczniów obcojęzycznych w polskiej szkole w 2020 r.

Informacja o  realizacji I części programu: SYNERGIA – wsparcie uczniów obcojęzycznych w polskiej szkole w 2020 r.

Szkolenie: Metodyczne podstawy nauczania dzieci cudzoziemskich języka polskiego jako obcego  zostało zorganizowane dla III grup w terminach:

GRUPA I:  14.09.2020 r., 21.09.2020 r. godz. 15.15 – 19.15, uczestniczyło  13 osób.
GRUPA II: 16.09.2020 r.,  23.09.2020 r.  godz. 15.15 – 19.15 –  14 osób.
GRUPA III: 28.09.2020 r.,  30.09.2020 r. godz. 15.15 – 19.15 –  13 osób.

Szkolenie prowadziła pani dr hab. Iwona Pałucka – Czerniak, profesor UZ.

Każda grupa realizowała 10 godzinny program:

  • Dydaktyka komunikacyjno-zadaniowa a nauczanie języka polskiego jako obcego.
  • Rozwijanie sprawności językowych dzieci cudzoziemskich – uwarunkowania, szanse i zagrożenia.
  • Współpraca z otoczeniem dziecka jako ważny czynnik sukcesu edukacyjnego.
  • Komunikacja międzykulturowa a nauczanie dziecka cudzoziemskich języka polskiego.
  • Techniki nauczania wymowy, pisowni i pisania, słownictwa i gramatyki, komunikacji.
  • Materiały dydaktyczne pomocne w nauczaniu języka polskiego jako obcego.
  • Ewaluacja procesu nauczania języka polskiego jako obcego.

W 2021 roku planujemy realizację programów wspomagania opracowanych indywidualnie dla co najmniej 6 szkół. A po ich zakończeniu  – przeprowadzenie konferencji podsumowującej program we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze.

Uczestników programu zaprosimy także na:

  • Wyjazd studyjny do szkół niemieckich w celu poznania sprawdzonych rozwiązań edukacyjnych w zakresie pracy z dziećmi obcojęzycznymi.
  • Seminarium w Słubicach: „Jak pracować z dziećmi obcojęzycznymi”. W programie –  prezentacja doświadczeń stowarzyszenia RAA Brandenburg i ZTE „Civilitas” oraz przedstawienie przez nauczycieli z Niemiec i z Polski  – Dobrych Praktyk w zakresie metodyki pracy z uczniami obcojęzycznymi.

Inne aktualności