Aktualności

Dotacja Narodowego Instytutu Wolności dla ZTE Civilitas

Dotacja Narodowego Instytutu Wolności dla ZTE Civilitas

Chcielibyśmy poinformować, że wniosek ZTE „Civilitas” do Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego został zakwalifikowany i uzyskał dotację na lata 2019-2021 (jako jeden z 4 w woj.lubuskim) na łączną kwotę 347 570,00 złotych.

Kwota ta będzie przeznaczona na zadanie publiczne pt.: ODNOWA – czyli rozwój ZTE „Civilitas”.

Wniosek został złożony w ramach konkursu ogłoszonego w Priorytecie 1a – Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Edycja 2019 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich.

W ramach projektu, w latach 2019-2021 planujemy działania w tematyce:

1. Prawa człowieka (dziecka):

  • działalność Punktu Konsultacyjnego Porad Prawnych – od 01.12.2019 – 2godz./tyg. – odbiorcy np. nauczyciele, rodzice, dzieci i młodzież, seniorzy;
  • prowadzenie cyklicznych warsztatów w przedszkolach i szkołach w ramach Programu Wychowania w Kulturze Praw Człowieka.

2. Samorządność i współpraca w szkole

„Synergia – prawo, samorządność i współpraca w naszej szkole” – pilotażowy program dla 12 szkół – szkolenia, warsztaty i konsultacje dla reprezentantów społeczności szkolnej: uczniów, rodziców i nauczycieli.

3. Praca z dziećmi obcojęzycznymi

Seminarium i wyjazd studyjny dla nauczycieli

Wszystkie przedstawione wyżej działania są bezpłatne dla odbiorców.

O szczegółach w realizacji projektu postaramy się informować na bieżąco.
Będziemy wdzięczni za współpromowanie podjętych inicjatyw.

Informacji na temat projektu udzielają:

Dobiesław Barczyński – Prezes ZTE Civilitas: paweldobar86@gmail.com;
sekretariat@civilitas.org.pl; tel. 603 899 740

Strona www: http://civilitas.org.pl
FB: https://www.facebook.com/ztecivilitas.ztecivilitas

   

Inne aktualności