Prawa i wolności człowieka – kurs podstawowy

Ramowy programu kursu

Prawa i wolności człowieka – kurs podstawowy

Adresaci: członkowie ZTE „Civilitas” i współpracownicy, w tym studentki/studenci Naukowego Koła Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Liczba godzin dydaktycznych: 20 godz.

Liczba uczestników: 20 osób

Termin realizacji: od 08.09.2020 do końca września 2020 r.

Forma realizacji: szkolenie zdalne lub hybrydowe

Cel  szkolenia: zapoznanie członków  ZTE „Civilitas”, którzy  nie uczestniczyli wcześniej  w szkoleniach z zakresu praw i wolności człowieka oraz współpracowników (np. wolontariuszy) z podstawową wiedzą o prawach człowieka i ich ochronie, jednocześnie inspirując do aktywniejszego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Towarzystwa.

 

Lp.

 

 

Tematyka

 

Liczba godzin

 

Data

 

Prowadzący

 

Uwagi

1. Podstawowe pojęcia praw            i wolności człowieka: m.in. pojęcie praw człowieka, pojęcie godności i równości, funkcje praw człowieka, relacje władza-jednostka, prawa i wolności materialne i proceduralne, ograniczanie praw i wolności, prawa niederegowalne, rodziny praw i wolności, ochrona praw i wolności  człowieka, źródła podstawowych praw człowieka.

Demokracja a prawa człowieka.

 

3

8. 09. 20

17.00 -19.30

przerwa 15 min.

Dobiesław Barczyński Z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

 

 

 

2.

 

 

 

 

Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i w Unii Europejskiej oraz  inne systemy ochrony.  

3

10.09.2020

 17.00 -19.30

przerwa 15 min.

dr Joanna Markiewicz – Stanny Wykład
 

3.

Zasady Ingerencji  państwa w prawa jednostki w orzecznictwie strasburskim– prawo do prywatności, wolność ekspresji, wolność sumienia i wyznania.  

 

3

 

15.09.2020

 17.00 -19.30

przerwa 15 min.

dr Joanna Markiewicz-Stanny Praca na kazusach
 

4.

Prawa człowieka w Polsce – aktualne problemy. Standardy międzynarodowe w praktyce państw.  

3

17.09.2020

17.00 -19.30

przerwa 15 min.

dr Joanna Markiewicz – Stanny Może tu także dyskusja o dyskryminacji np. mniejszości? Praca na materiałach publikowanych na you tube
 

5.

Cudzoziemcy w Europie (uchodźcy, migranci, asylum seekers). Kto „zasługuje” na ochronę?  

3

22.09.2020

17.00 -19.30

przerwa 15 min.

dr Joanna Markiewicz – Stanny Praca z tekstem i materiałami UNHCR
 

6.

Prawa dziecka. Konwencje międzynarodowe. Ochrona praw dziecka. Prawa dziecka zagrożone w Polsce.  

3

24.09.2020

17.00 -19.30

przerwa 15 min.

dr Agnieszka Wendeł- Domaradzka
 

7.

Dobre praktyki – prezentacja wybranych działań ZTE „Civilitas”. Najbliższe plany.  

2

29.09.2020

17.00-1830

Dobiesław Barczyński Prezentacja i dyskusja

Planujemy, że kurs będzie prowadzony w formie zdalnej lub hybrydowej w sali 302  w budynku Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli przy ul. F. Chopina 15a w Zielonej Górze.

Przy liczbie 20 uczestników ok. 10 osób może bardzo bezpiecznie i wygodnie uczestniczyć  w zajęciach naocznych w sali 302, z której będzie prowadzone w tym samym czasie szkolenie zdalne na platformie Clik Meeting.

Uczestniczki/uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenia  o jego ukończeniu i materiały szkoleniowe.  Zgłoszenia proszę dokonać przez stronę internetową www.civilitas.org.pl

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich  na lata 2018 – 2030