Kurs języka polskiego dla cudzoziemców, poziom B1

Prowadzący: dr hab. Monika Kaczor, prof. UZ

Miejsce zajęć:  ZTE „Civilitas”, ul. Fryderyka Chopina 15A, 65-031 Zielona Góra, sala 409.

Opłata za kurs: 350 zł

Płatność na konto: ZTE „CIVILITAS”

Bank Pekao S.A. I O. w Zielonej Górze
Nr konta: 96 1240 2018 1111 0000 2702 4704

Tytuł wpłaty: Kurs języka polskiego dla cudzoziemców, imię i nazwisko, poziom B1.

Harmonogram zajęć*:

Data

Godzina

Liczba godzin kursu w danym dniu

12.09.2020

15.15-18.30

4

13.09.2020

15.15-18.30

4

19.09.2020

15.15-18.30

4

20.09.2020

15.15-18.30

4

26.09.2020

15.15-18.30

4

27.09.2020

15.15-18.30

4

03.10.2020

15.15-18.30

4

04.10.2020

15.15-16.46

2

Razem: 30 x 45 min

* W przypadku niewystarczającej liczby osób nastąpi zmiana terminu zajęć.