Jak zorganizować warsztaty z zakresu praw człowieka?

  1. Kierownik: Dobiesław Barczyński Tel. 603 899 740
  2. Cele: Przygotowanie merytoryczne i metodyczne studentek i studentów Naukowego Koła Praw Człowieka – UZ do prowadzenia warsztatów w przedszkolach, szkołach i placówkach.
  3. Uprawnienia: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i prawo do prowadzenia warsztatów w przedszkolach i szkołach/placówkach na umowę –zlecenie.
  4. Przewidywany termin szkolenia:  pomiędzy 15.05.- 16.06. 2020.