Kurs języka polskiego dla cudzoziemców, poziom B2/C1

Prowadzący: dr hab. Monika Kaczor, prof. UZ

Miejsce zajęć: ZTE „Civilitas”, ul. Fryderyka Chopina 15A, 65-031 Zielona Góra, sala 409.

Opłata za kurs: 350 zł

Płatność na konto: ZTE „CIVILITAS”

Bank Pekao S.A. I O. w Zielonej Górze
Nr konta: 96 1240 2018 1111 0000 2702 4704

Tytuł wpłaty: Kurs języka polskiego dla cudzoziemców, imię i nazwisko, poziom B2/C1.

Harmonogram zajęć*:

Data

Godzina

Liczba godzin kursu w danym dniu

21.09.2020

16.15-18.30

3

23.09.2020

16.15-18.30

3

25.09.2020

16.15-18.30

3

28.09.2020

16.15-18.30

3

30.09.2020

16.15-18.30

3

02.10.2020

16.15-18.30

3

05.10.2020

16.15-18.30

3

07.10.2020

16.15-18.30

3

09.10.2020

16.15-18.30

3

12.10.2020

16.15-18.30

3

Razem: 30 x 45 minut

* W przypadku niewystarczającej liczby osób nastąpi zmiana terminu zajęć.