Aktualności

Trójstronne spotkanie robocze

Trójstronne spotkanie robocze

17 stycznia w Zielonej Górze  odbyło robocze spotkanie,  w którym wzięli udział przedstawiciele  Zielonogórskiego Towarzystwa Edukacyjnego Civilitas, niemieckiego stowarzyszenia RAA Brandenburg (Regionale Arbeisteller für Bildung Integaration und Demokratie) oraz Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze.  Poświęcone ono było odnowieniu współpracy pomiędzy wymienionymi instytucjami. W przeszłości zrealizowano bowiem wiele wspólnych przedsięwzięć i projektów, głównie  w obszarze wychowania demokratycznego i obywatelskiego oraz edukacji wielokulturowej.

W trakcie rozmów omówiono najpierw założenia obecnie realizowanych projektów, m.in. „Język sąsiada w dwumieście” ( RAA Brandenburg) i „Odnowa” (Civilitas), a następnie wyrażono chęć kontynuowania dotychczasowej współpracy. Wyznaczono przy tym  konkretne obszary, w których tę współpracę należy pielęgnować i rozwijać. Na koniec zaplanowano kolejne spotkanie. Odbędzie się ono 25. marca 20120 r. we Frankfurcie n. Odrą.

Inne aktualności