RZĄDY PRAWA

Według B. Tamanaha: „rządy prawa oznaczają, że rząd i obywatele są związani i ograniczeni prawem”.
(źródło: Rządy prawa i europejska kultura prawna. pod red. A. Batora, J. Helios, W. Jedleckiej Wrocław 2014)