Aktualności

Profesor Henryk Bohdan Samsonowicz

Profesor Henryk Bohdan Samsonowicz

Nie żyje prof. Henryk Bohdan Samsonowicz – wybitny historyk, rektor Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1980-1982 oraz minister edukacji w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Miał 91 lat.

W 1989 r. został powołany na stanowisko Ministra Edukacji Narodowej. Jednym z pierwszych dokumentów, które wysłał do szkół była Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 roku. Napisał wstęp do tego dokumentu z tytułem Dlaczego prawa człowieka? Wskazywał dlaczego prawa człowieka mogą sprzyjać kształtowaniu osobowości, dlaczego są właściwą podstawą zasad wychowawczych szkoły, dlaczego powinny być właściwą podstawą działalności wychowawczej szkoły? Stawiał te pytania i na nie odpowiadał.

W tym wstępie pisał m.in.: prawo człowieka jest częścią prawa do życia. Prawo jednostki wiąże się z zapewnieniem jej bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jednego człowieka jest uzależnione od bezpieczeństwa całej społeczności, w której żyje. W czasach wielkich przemian, zagrożeń, znaków zapytania pod adresem przyszłości sądzimy, że przestrzeganie praw człowieka daje najlepszą gwarancję bezpieczeństwa naszego gatunku.

Profesor Henryk Samsonowicz wprowadził powszechnie prawa człowieka do szkół.

Pełny tekst powyższego wstępu w : Prawa człowieka w edukacji (2), wrzesień 1994, oprac. Dobiesław Barczyński

Inne aktualności