Aktualności

Plan kursu języka polskiego (Uwaga! Zmiana godziny 23 kwietnia!)

Plan kursu języka polskiego (Uwaga! Zmiana godziny 23 kwietnia!)

ZAJĘCIA Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Увага, зміна часу! Заняття з польської мови в суботу, 23 квітня,

починаються о 12:00 (а не о 10:30).

Uwaga, zmiana godziny! Zajęcia z języka polskiego w sobotę 23 kwietnia

zaczynają się o 12:00 (a nie o 10:30).

Zajęcia w siedzibie Civilitas:

ul. Chopina 15a, Zielona Góra

sala 302

Plan kursu:

Data

Prowadząca oraz zakres materiału

9.04. 12:00-14:15

Elżbieta Gazdecka

– wprowadzenie,

– fonetyka,

– zwroty grzecznościowe,

– podstawowe informacje o Polsce

10.04 – wyjątkowo: 10.30-12.45

Arleta W.

Lekcja 1 – Jak masz na imię?

nawiązywanie kontaktu

przedstawianie się

pytanie o samopoczucie

wyrażanie samopoczucia

liczebniki 1 – 10

nawiązywanie kontaktu

imię i nazwisko, adres

pytanie i wyrażanie samopoczucia

pytania o informację (Skąd on jest?)

pytania o rozstrzygnięcie (partykuła czy)

odmiana czasowników być, mieć, mieszkać

przysłówki, zaimki osobowe

intonacja

pierwsze kontakty

odbieranie faktury VAT (dane

osobowe)

quiz Czy wiesz, skąd oni są?

pytanie o samopoczucie

ankieta osobowa

przedstawianie się

ankieta osobowa – wizytówki

23.04 – 12:00-14:15

Arleta W.

Lekcja 2 – Mam pytanie. Co to jest?

zadawanie pytań

określanie cech osób

liczebniki 11 – 23

zadawanie pytań

określanie cech osób

internacjonalizmy (przymiotniki)

opis wyglądu i charakteru

pytania o informację (Kto to jest? Co to jest?)

mianownik l. poj. przymiotników i rzeczowników w funkcji podmiotu

rodzaj męski, żeński i nijaki

koniugacja -m, -sz

konstrukcja mówić po polsku w opozycji do znać język polski

krótkie dialogi w stylu oficjalnym

i nieoficjalnym

podawanie adresu

krótkie dialogi w stylu

opisywanie osób – ortografia: polski alfabet

adresy

numery kierunkowe

nazwy województw

oficjalnym i nieoficjalnym

mapa Polski

7.05. 12:00-14:15

Magdalena C.

Lekcja 3 – Kim jesteś?

 zadawanie pytań

przedstawianie się cd.

narodowości

zawody i zajęcia

przymiotniki określające pochodzenie

orzeczenie imienne z orzecznikiem w mianowniku i narzędniku l. poj. i l. mn. przymiotników i rzeczowników

– koniugacja -ę, -isz

początek teleturnieju

przedstawianie się

czat w internecie

quiz Czy wiesz, kim

on / ona jest?

ankieta osobowa – ortografia: nazwy obywateli

państw

interpunkcja

 – ankieta osobowa

teleturniej

czat w internecie

8.05. 12:00-14:15

Magdalena C. 

Lekcja 4 – To jest moja rodzina

pytanie o wiek

pytanie o adres e-mailowy

informacje o rodzinie

liczebniki 20 – 100

rodzina i stosunki osobiste

adres e-mailowy

biernik l. poj. przymiotników, rzeczowników, zaimków w funkcji dopełnienia bliższego

zaimki dzierżawcze w mianowniku

zasady podawania wieku: lat,lata

wymowa liczebników

program radiowy Goście w radiu

tekst Sąsiedzi

tekst Moja rodzina

quiz Kto jest kim

prezentacja swojej rodziny

zapis adresu e-mailowego – adres e-mailowy

drzewo genealogiczne

program radiowy

14.05. 12:00-14:15

Dorota K.

Lekcja 5 – Co lubisz robić?

wyrażanie upodobania

uzasadnianie

wyrażanie relacji czasowych

pytanie o informacje

czasowniki opisujące hobby

przysłówki określające częstotliwość

struktury: interesować się + narzędnik;

lubić + biernik; lubić + bezokolicznik

czasowniki zakończone na -ować

czasowniki modalne

zestawienie koniugacji

różne osoby opowiadają o swoim hobby

rozmowy telefoniczne (pytanie

o informacje)

wymowa czasowników typu -ować

ogłoszenia z gazety – wyrażanie upodobania (hobby)

ankieta Co robisz w wolnym czasie

i jak często to robisz?

uzupełnianie ankiety – ogłoszenia z gazet

15.05. 12:00-14:15

Dorota K.

Lekcja 6 – Proszę o rachunek

wyrażanie upodobań kulinarnych (lubię …)

pytanie i podawanie cen

pytanie i podawanie numeru telefonu

sytuacje w kawiarni i restauracji

pytanie o informację i pozwolenie

(Gdzie jest … ?, Czy mogę … ?, Czy tu można … ?)

nazwy żywności, potraw i napojów

liczebniki 100 – 1000

powtórzenie odmiany czasowników jeść, pić oraz biernika

przymiotników i rzeczowników

mianownik l.mn. przymiotników i rzeczowników rodzaju

męskiego nieżywotnych, żeńskiego i nijakiego

narzędnik w wyrażeniach przyimkowych po przyimku z

podawanie cen (złote – złotych, gr

nazwy potraw

liczebniki 100 – 1000

dialogi w kawiarni i restauracji

intonacja i wymowa słów

minidialogi sytuacyjne

karta dań kawiarni i restauracji

broszura pizzerii

dialogi w kawiarni i restauracji – złożony sposób podawania

numeru telefonu

tworzenie karty dań restauracji

tworzenie menu

reklama: hotel, kawiarnia,

restauracja, pizzeria

numery telefonów alarmowych

i ambasad

menu kawiarni i restauracji

rachunek z restauracji

broszura reklamowa z pizzerii

21.05. 12:00-14:15

Anastazja S.

Lekcja 7 – Co dzisiaj robisz?

wyrażanie relacji czasowych

wyrażanie możliwości, zdolności

rutyna dnia codziennego

pory dnia, godziny

dni tygodnia

środki komunikacji

odmiana czasowników brać, myć się, spać

czasowniki ruchu (iść / chodzić; jechać / jeździć)

zestawienie czasowników umieć, wiedzieć, znać

biernik i narzędnik po czasownikach spotykać / spotykać się z

narzędnik zaimków osobowych l. poj. i l. mn.

liczebniki porządkowe 1 – 24

rozmowa telefoniczna

program kin i teatrów przez

telefon

pytanie o godzinę

tekst Dzień Ani

ustalenie kolejności wydarzeń

opisywanie rutyny dnia

codziennego

quiz Czy wiesz,

czy umiesz, czy znasz?

wypełnianie kalendarza

tygodniowego

tekst Mój dzień

kalendarz tygodniowy

program kin i teatrów przez telefon

22.05. 12:00-14:15

Anastazja S.

Lekcja 8 – Może pójdziemy do kina?

wyrażanie relacji godzinowych (o, od, do)

proponowanie, przyjmowanie i odrzucanie

propozycji spotkania

pytanie o informację (dworzec PKP)

zamawianie taksówki

pomyłka telefoniczna

kupowanie biletu na pociąg

powtórzenie nazw czynności

codziennych i dni tygodnia

na dworcu PKP (informacja, kupowanie

biletu)

dopełniacz l. poj. przym., rzecz. i zaimków w wyrażaniu

kierunku (do) i w wyrażaniu negacji

biernik po wyrażeniu przyimkowym w pytaniu o cel (na co?)

opowiadanie o czynnościach

codziennych (Andrzej mówi o sobie)

dialogi telefoniczne: umawianie się

na spotkanie i wizytę, w informacji

PKP, w hotelu, zamawianie taksówki,

pomyłka telefoniczna

plan wizyty biznesmena

rozkład jazdy pociągów

umawianie się na spotkanie

dialogi na dworcu PKP:

w informacji i kasie biletowej

planowanie tygodnia

odpowiedź na propozycję

spotkania

plan wizyty biznesmena

rozkład jazdy pociągów

bilet na pociąg

dialogi w sklepie spożywczym

i odzieżowym

oferta sklepu odzieżowego

w internecie

artykuł na temat mody

dialogi sytuacyjne (sklep

spożywczy, odzieżowy)

komplementy

opinie o modzie

opis ubioru – internetowy sklep odzieżowy

28.05. 12:00-14:15

Lucyna S.

Lekcja 9 – Robimy zakupy

zakupy w sklepie spożywczym

zakupy w sklepie odzieżowym

wyrażanie preferencji, negacji, uznania

komplementowanie

nazwy sklepów

nazwy miar, ilości

nazwy ubrań, kolorów

idiomy (czarna owca, jasne jak słońce, być

zielonym z / ze…, czerwony jak burak)

dopełniacz l. mn. w określeniu ilości oraz jako forma

dopełnienia bliższego po czasownikach zaprzeczonych

celownik zaimków osobowych (podoba mi się)

powtórzenie biernika (nosić, mieć na sobie)

dialogi w sklepie spożywczym

i odzieżowym

oferta sklepu odzieżowego

w internecie

artykuł na temat mody

dialogi sytuacyjne (sklep

spożywczy, odzieżowy)

komplementy

opinie o modzie

opis ubioru – internetowy sklep odzieżowy

metki ubraniowe

artykuł o modzie

29.05. 12:00-14:15

Lucyna S.

Lekcja 10 – To już było

wyrażanie relacji czasowych (przeszłość)

relacjonowanie

nazwy miesięcy w miejscowniku

okoliczniki czasu

czas przeszły (aspekt niedokonany) z okolicznikami czasu

(Jak długo?, Jak często?)

odmiana czasowników iść, móc, jeść, , tpu -eć w czasie przeszłym

akcent w czasie przeszłym (l. mn.)

rozmowa telefoniczna

e-mail do przyjaciela – zadawanie pytań

i relacjonowanie wydarzeń

z przeszłości – Mój zeszły rok

relacjonowanie wydarzeń na

podstawie notatki z kalendarza

Jaki Pan był / Pani była

w przeszłości?

e-mail do przyjaciela

notatki w kalendarzu

Inne aktualności