Kurs języka polskiego dla cudzoziemców, stacjonarny, poziom A1

 

1. 20.10.2020 17.30-19.45 wtorek Kurs języka polskiego dla cudzoziemców, A1
2. 22.10.2020 17.30-19.45 czwartek Kurs języka polskiego dla cudzoziemców, A1
3. 27.10.2020 17.30-19.45 wtorek Kurs języka polskiego dla cudzoziemców, A1
4. 29.10.2020 17.30-19.45 czwartek Kurs języka polskiego dla cudzoziemców, A1
5. 3.11.2020 17.30-19.45 wtorek Kurs języka polskiego dla cudzoziemców, A1
6. 5.11.2020 17.30-19.45 czwartek Kurs języka polskiego dla cudzoziemców, A1
7. 10.11.2020 17.30-19.45 wtorek Kurs języka polskiego dla cudzoziemców, A1
8. 12. 11.2020 17.30-19.45 czwartek Kurs języka polskiego dla cudzoziemców, A1
9. 17.11.2020 17.30-19.45 wtorek Kurs języka polskiego dla cudzoziemców, A1
10. 19.11.2020 17.30-19.45 czwartek Kurs języka polskiego dla cudzoziemców, A1

 

Prowadzący: dr Elżbieta Gazdecka

Liczba godzin lekcyjnych: 30 (godzina lekcyjna to 45 minut, kurs obejmuje 10 spotkań x 135 minut).

Zajęcia stacjonarne. Sala dostosowana do wymogów związanych z epidemią Covid-19.

W przypadku decyzji rządu o przejściu w szkołach na nauczanie zdalne kurs zostanie dokończony       w formie zdalnej.

Liczba miejsc w grupie ograniczona do 11 osób.

Cena: 350 zł

Adres: Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „CIVILITAS”
ul. Chopina 15a, sala 302
65-031 Zielona Góra
tel. 68 328 64 28
E-mail: sekretariat@civilitas.org.pl

Konto:

ZTE „CIVILITAS”Bank Pekao S.A. I O. w Zielonej Górze
96 1240 2018 1111 0000 2702 4704

W tytule wpłaty: imię, nazwisko, poziom A1