Kurs edukatorów wiedzy o prawach i wolnościach człowieka – cz. I.

  1. Kierownik: Dobiesław Barczyński, tel. 603 899 740
  2. Cele: Przygotowanie do roli edukatora praw i wolności człowieka oraz zachęcenie do współpracy z ZTE „Civilitas” w celu upowszechniania wiedzy o prawach i wolnościach człowieka w różnych grupach wiekowych i zawodowych, m.in. w  statutowych działaniach projektowych, czy szkoleniach.
  3. Uprawnienia: Zaświadczenie o ukończeniu kursu edukatorów, certyfikat uprawniający do prowadzenia samodzielnie edukacji o prawach i wolnościach człowieka po ukończeniu w latach 2020 – 2021 łącznie 60 godzin szkolenia.
  4. Przewidywany termin szkolenia: 10.09 – 20.12. 2020 r., I. część kursu.
  5. Szkolenie w części zdalne. Część pracy samodzielnej, np. opracowanie scenariuszy zajęć. Gdy pojawi się możliwość – zajęcia naoczne.