Aktualności

Kalendarz Praw Człowieka – 20 listopada

Kalendarz Praw Człowieka – 20 listopada

Światowy Dzień Praw Dzieci

Istota praw dziecka

Prawa dziecka wynikają z godności i niepowtarzalności dziecka jako jednostki ludzkiej i przysługują każdemu dziecku. Praw nie można dziecko pozbawić. Prawa dziecka dotyczą relacji władza – jednostka, w związku z tym Państwo musi zapewnić dziecku możliwość korzystania z przysługujących mu praw.
Najważniejszym dokumentem określającym prawa dziecka jest Konwencja o Prawach Dziecka, nazywana światową konstytucją praw dziecka.
Konwencja została uchwalona 20 listopada 1989 r przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych.
Polska ratyfikując Konwencję o Prawach Dziecka w 1991 roku zobowiązała do realizacji postanowień i respektowania praw dziecka w niej zawartych.

Janusz Korczak, ceniony na całym świecie prekursor walki o prawa najmłodszych, powiedział: „dziecko nie jest przyszłym człowiekiem tylko człowiekiem”, w związku z tym tak samo jak dorosłym dzieciom również przysługują prawa.

Żródło: UNICEF- 20lat Konwencji o Prawach Dziecka

Konwencja o Prawach Dziecka , uchwalona 20 listopada 1989 roku, w Polsce weszła w życie 7 lipca 1991 roku. Pewnie nie wszyscy wiedzą, że z inicjatywą jej uchwalenia wystąpiła Polska. Przewodniczącym Grupy Roboczej, powołanej przez Komisję Praw Człowieka ONZ do uzgodnienia projektu Konwencji był przez cały czas (11 lat) Polak, prof. Adam Łopatka. Współpracował z nim, związany między innymi z zielonogórskim środowiskiem akademickim, pedagog prof. Bronisław Ratuś, jeden z członków założycieli ZTE „Civilitas”, inspirator i organizator konferencji naukowych o pedagogicznych aspektach praw człowieka, w tym praw dziecka w procesach edukacyjnych.
Dziś w Polsce, w której żyli i pomagali bezgranicznie dzieciom Janusz Korczak i Irena Sendlerowa, rząd polski postępuje haniebnie wobec ludzi, w tym przede wszystkim wobec dzieci na granicy z Białorusią,  gwałcąc bezpardonowo Międzynarodową Konwencję Praw dziecka i inne ratyfikowane przez Polskę dokumenty prawa humanitarnego i chroniące prawa i wolności człowieka.

Gdy o Januszu Korczaku, czy Irenie Sendlerowej mówimy z wielkim szacunkiem dla ich wielkiego, bezgranicznego bohaterstwa i człowieczeństwa w poświęceniu dla dzieci, to nie możemy mówić z szacunkiem o polskich pogranicznikach, którzy choćby ze łzami w oczach wykonują nieludzkie rozkazy przełożonych oddanych nie Polsce i Polakom, ale rządzącej partii.

Dobiesław Barczyński

Inne aktualności