Faktury za szkolenia

Każdorazowo, bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć, należy uiścić opłatę za wybrane szkolenie. Nie przyjmujemy opłat w formie gotówkowej.

Należności za szkolenia proszę wpłacać na konto:

ZTE „CIVILITAS”
Bank Pekao S.A.  I Oddz. w Zielonej Górze
96 1240 2018 1111 0000 2702 4704

W tytule wpłaty proszę podać: imię i nazwisko, numer oraz tytuł szkolenia.

Faktury za szkolenia

W celu uzyskania faktury proszę o wybranie z poniższych linków odpowiedniego rodzaju potrzebnej faktury, następnie wypełnienie zamieszczonego formularza (wszystkie pola wymagane) i przesłanie (do wyboru):

  1. drogą elektroniczną na adres: sekretariat@civilitas.org.pl
  2. pocztą tradycyjną na adres: Lubuski Ośrodek Edukacji Ustawicznej „Civilitas”
    Chopina 15a, pok. 401, 65-031 Zielona Góra
  3. dostarczenie osobiście do Lubuskiego Ośrodka Edukacji Ustawicznej „Civilitas”,  pok. 401.

Dla placówek – aby otrzymać fakturę  za kurs należy wystąpić z żądaniem jej wystawienia

  1. zapotrzebowanie na wystawienie faktury płatnej przelewem (w terminie 14 dni).
  2. zapotrzebowanie na wystawienie faktury  – zapłacono przelewem przez placówkę.

Faktury wystawiane są na dane nabywcy-odbiorcy zawarte w przysłanym zapotrzebowaniu. Po wystawieniu faktury, nie ma możliwości poprawy (modyfikacji) danych nabywcy-odbiorcy.

Dla osób fizycznych:

  1. Aby otrzymać fakturę  na osobę fizyczną za zapłacony kurs należy wystąpić z żądaniem jej wystawienia w terminie do 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym przekazano całość lub część zapłaty.

zapotrzebowanie na wystawienie faktury na osobę fizyczną – zapłacono przelewem przez osobę fizyczną

  1. W przypadku dokonania wpłaty przez osobę fizyczną wystawienie faktury na Placówkę zgodnie z obowiązującymi przepisami jest możliwa wyłącznie do 15-ego następnego miesiąca po otrzymaniu wpłaty.

zapotrzebowanie na wystawienie faktury na placówkę – zapłacono przelewem przez osobę fizyczną

W razie pytań prosimy o kontakt: tel. (68) 328 64 28, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 12.00 i 16.00 – 18.30