Aktualności

Dla przypomnienia

Dla przypomnienia

KONSTYTUCJA:

Art. 14. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu.

Art. 54. 1.Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz  pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

Inne aktualności