Profesor Henryk Bohdan Samsonowicz

Profesor Henryk Bohdan Samsonowicz

Nie żyje prof. Henryk Bohdan Samsonowicz - wybitny historyk, rektor Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1980-1982 oraz minister edukacji w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Miał 91 lat. W 1989 r. został powołany…
„20 lat Karty Praw Podstawowych UE”

„20 lat Karty Praw Podstawowych UE”

Debata online „20 lat Karty Praw Podstawowych UE”, 25 maja 2021 godz. 10:00Szanowni Państwo,w 2021 roku Europa obchodzi 20. rocznicę uchwalenia Karty Praw Podstawowych UE.Z tej okazji Komisja Europejska Przedstawicielstwo…
78. rocznica powstania w getcie warszawskim
11 marca 2021 r

11 marca 2021 r

11 marca 2021 roku, to dzień, w którym wreszcie nasze wartości, prawa człowieka i europejska solidarność triumfują nad nienawiściąi wykluczeniem. Parlament Europejski (PE) właśnie przyjął rezolucję ogłaszającą całą Unię Europejską Strefą…
Dla przypomnienia

Dla przypomnienia

KONSTYTUCJA: Art. 14. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu. Art. 54. 1.Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz  pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
Rozlicz PIT Online

Rozlicz PIT Online

Przekaż 1% aby dokonać istotnej zmiany w poszanowaniu praw człowieka, rozwoju demokracji oraz kształtowaniu postaw obywatelskich. Jest już gotowy PITax.pl dla ZTE "Civilitas". Zachęcamy do skorzystania. Rozliczenie PIT we współpracy…
Szkolenia w formie hybrydowej – grudzień 2020 r.

Szkolenia w formie hybrydowej – grudzień 2020 r.

Pandemia Covid-19 uniemożliwiła prowadzenie szkoleń i spotkań w trybie bezpośrednim. Musieliśmy nauczyć się spotykać na odległość. Dlatego w celu doskonalenia jakości zdalnych zajęć, m.in. prowadzonych w ramach zadania publicznego ODNOWA……