Bezpłatne szkolenie: Metodyczne podstawy nauczania dzieci cudzoziemskich języka polskiego jako obcego

Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „Civilitas”, we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, zaprasza na bezpłatny 10-godzinny kurs: Metodyczne podstawy nauczania dzieci cudzoziemskich języka polskiego jako obcego.

Kurs skierowany jest do filologów, w szczególności nauczycieli języka polskiego, pracujących lub zamierzających pracować z dziećmi obcojęzycznymi w szkole. Zajęcia będą prowadzone w siedzibie ODN przy ul. Chopina 15a w Zielonej Górze, w formie dwóch pięciogodzinnych spotkań w grupach dwunastoosobowych. W zależności od sytuacji epidemicznej i preferencji uczestników część zajęć może być realizowana w formie zdalnej lub hybrydowej. Szkolenie poprowadzi pani dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak, prof. UZ.

Kurs jest finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego przy naborze będziemy się kierowali kolejnością zgłoszeń. Termin zgłoszenia na kurs upływa 12 września 2020 r.

Szkolenie jest wstępnym etapem projektu: Synergia – wsparcie dzieci obcojęzycznych w polskiej szkole. Na kolejnym jego etapie – od grudnia 2020 do grudnia 2021 r. – planujemy kompleksowy, bezpłatny dla szkół program w zakresie wspierania dzieci obcojęzycznych, obejmujący szkolenia dla nauczycieli i rodziców (m.in. w zakresie  pracy wychowawczej  w szkole z dziećmi cudzoziemskim, doradztwo psychologiczno-pedagogiczne, porady prawne), zajęcia integracyjne dla uczniów. Pierwszeństwo w naborze do projektu będą miały szkoły, z których nauczyciele zostali przeszkoleni na kursie „Metodyczne podstawy nauczania dzieci cudzoziemskich języka polskiego jako obcego”.

Informacje:

Maria Furtak, tel.: 601 800 830, e-mail: m.furtak@odn.zgora.pl

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o  zgłoszenia na podany wyżej adres e-mailowy (z podaniem informacji: imię i nazwisko, nr telefonu, szkoła, nauczany przedmiot) oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego.