Aktualności

AKTYWNI, ŚWIADOMI i ZDROWI – Seniorzy 2019

AKTYWNI, ŚWIADOMI i ZDROWI – Seniorzy 2019

Nazwa Projektu : AKTYWNI, ŚWIADOMI i ZDROWI – Seniorzy 2019

Termin realizacji  : 25.05.2019 do 15.12.2019

Osiągnięte rezultaty projektu:

  • Seniorzy nauczyli się dokumentowania własnych obserwacji i aktywności z uczestnictwa w wycieczkach Lat w UE, co zaowocowało wykonaniem m.in. wystawki fotograficznej na  sesję o 15. Lat w Unii Europejskiej,
  • Nastąpiła promocja województwa lubuskiego, poprzez ulotki i broszurę dla seniorów a także na stronie www. i informacjach ustnych na spotkaniach z seniorami.
  • Seniorzy otrzymali ochronę przed przemocą wobec osób starszych.
  • Zwiększyliśmy ich świadomość prawną, mogących pojawić się zagrożeń i wskazaliśmy na praktyczne sposoby przeciwdziałania takiej przemocy.
  • Umożliwiliśmy osobom starszym poznanie zmian, jakie nastąpiły w ciągu 15 lat rozwoju z wykorzystaniem wsparcia finansowego Unii Europejskiej m. in. poprzez uczestnictwo w wycieczkach po regionie.
  • Zwiększyliśmy poziom ich aktywności w grupie rówieśników oraz satysfakcję z własnych dokonań.
  • Stworzyliśmy seniorom platformę do dyskusji nt. praw jednostki i prawa konstytucyjnego w ochronie osób starszych z udziałem studentów Naukowego Koła Praw Człowieka UZ.
  • Nastąpiła integracja międzypokoleniowa seniorów ze studentami w interaktywnych spotkaniach Prawo przyjazne seniorom.
  • Zdopingowaliśmy seniorów do aktywnej troski o swoje zdrowie poprzez poszukiwanie, samokształcenie i stosowanie prostych, naturalnych rozwiązań.

Projekt współfinansowany przez Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze

 

 

Ulotka – Seniorzy 2019

Inne aktualności