Kurs języka polskiego dla cudzoziemców, poziom B2/C1-harmonogram

Miejsce zajęć: ZTE „Civilitas”, ul. Fryderyka Chopina 15A, 65-031 Zielona Góra, sala 409.

Harmonogram zajęć*:

Data

Godzina

Liczba godzin kursu w danym dniu

21.09.2020

16.15-18.30

3

23.09.2020

16.15-18.30

3

25.09.2020

16.15-18.30

3

28.09.2020

16.15-18.30

3

30.09.2020

16.15-18.30

3

02.10.2020

16.15-18.30

3

05.10.2020

16.15-18.30

3

07.10.2020

16.15-18.30

3

09.10.2020

16.15-18.30

3

12.10.2020 16.15-18.30

3

Razem: 30 x 45 minut

* W przypadku niewystarczającej liczby osób nastąpi zmiana terminu zajęć.