Pomoc prawna

Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „Civilitas”

zaprasza
do
Punktu Konsultacyjnego Praw Człowieka i Porad Prawnych

w którym można uzyskać bezpłatne porady prawne, w tym z zakresu praw i wolności człowieka. Wznowiona działalność Punktu będzie stopniowo rozszerzana w miarę pojawiania się potrzeb na konsultacje i porady prawne.

Zakładamy, że adresatami naszej działalności będą rodzice (m.in. w sprawach dotyczących praw dziecka, w tym prawa dziecka do kontaktów z obojgiem rodziców, sytuacji konfliktowych w szkołach i innych), dzieci i młodzież szkolna, nauczyciele, seniorzy, inne zainteresowane osoby, a w przyszłości także w cudzoziemcy.

Dyżury w siedzibie przy ul. F. Chopina 15a, pok. 401 (aktualne informacje w recepcji ODN na parterze).
Zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego: 68 328 64 28, kom.:793 663 866 (poniedziałek – piątek od 10.00 do 17.00)

Dzień i godz. dyżuru: każdy wtorek  16.00 -18.00   (obecnie konsultacje z prawnikiem w dwa  wtorki w miesiącu od 17.00).
Kontakt e-mail: sekretariat@civilitas.org.pl

Pomoc prawna ze strony Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, w tym dla cudzoziemców (informacje w  kilku językach): www.hfhr.pl/pomoc/