Kontakt

Wszelką korespondencję do ZTE „Civilitas” prosimy przesyłać na adres:

Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „CIVILITAS”
ul. Chopina 15a, lok. 401
65-031 Zielona Góra  
tel. 68 328 64 28
E-mail: sekretariat@civilitas.org.pl

Prezes: Dobiesław Barczyński
tel. kom.: 603 899 740 

Skarbnik: Lidia Kaźmierczak

Sekretarz: Maria Furtak

Dane rejestracyjne

NIP: 973-051-84-29
KRS: 0000020187
REGON: 970642121
Rok uzyskania statusu OPP: 2004

Nasze konto

ZTE „CIVILITAS”Bank Pekao S.A. I O. w Zielonej Górze
96 1240 2018 1111 0000 2702 4704