Get Adobe Flash player

Statut i władze, sprawozdania

Podstawowe cele i formy działania

STATUT "Civilitasu" w PDF

Sprawozdania:

- 2018

BILANS

INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE

RACHUNEK WYNIKÓW

- 2017

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017 rok

BILANS

INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE

RACHUNEK WYNIKÓW

- 2016

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2016 rok

BILANS

INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE

- 2015

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok

BILANS

RACHUNEK WYNIKÓW

INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE

 

- 2014

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok

BILANS

RACHUNEK WYNIKÓW

INFORMACJA DODATKOWA

Wyciąg ze Statutu
 1. Upowszechnianie wiedzy o prawach i wolnościach człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem praw dziecka.
 2. Propagowanie zasad i tworzenie atmosfery demokracji oraz propagowanie idei państwa prawa.
 3. Kształtowanie umiejętności korzystania z procedur demokratycznych.
 4. Prowadzenie działalności edukacyjnej na rzecz upowszechniania demokracji.
 5. Reagowanie na zdarzenia związane z naruszaniem praw i wolności oraz zasad demokracji.
 6. Poznawanie i propagowanie mechanizmów ochrony praw obywatelskich, praw człowieka.
 7. Uczestniczenie w działaniach na rzecz integracji europejskiej.
Formy
 1. Organizowanie kursów, seminariów, konferencji, warsztatów edukacyjnych, konkursów, olimpiad.
 2. Prowadzenie poradnictwa, doradztwa, niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli.
 3. Działalność wydawnicza.
 4. Monitorowanie problemów i zjawisk społecznych.

Władze statutowe

Zarząd Zielonogórskiego Towarzystwa Edukacyjnego "Civilitas"

Dobiesław Barczyński - prezes
Agnieszka Zawistowska - skarbnik
Maria Furtak - sekretarz

Komisja Rewizyjna

Justyna Dejewska vel Dej - przewodnicząca
Monika Robaszyńska - członek
Piotr Michalski - członek