Get Adobe Flash player

Serdecznie witamy na stronach ZTE "Civilitas"

 

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw.
Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa.
(Powszechna Deklaracja Praw Człowieka)
 
DEMOKRACJA   PRAWA CZŁOWIEKA    RZĄDY PRAWA
 

Nasze Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową ukierunkowaną na upowszechnianie wiedzy o prawach i wolnościach człowieka ze szczególnym uwzględnieniem praw dziecka, rozwoju demokracji i kształtowania postaw obywatelskich.

Towarzystwo zostało zarejestrowane w marcu 1997 roku z inicjatywy zielonogórskiej grupy absolwentów Helsińskiej Szkoły Praw Człowieka w Warszawie, którzy od kilku lat realizowali projekty edukacyjne o prawach człowieka w Zespole Obrony Praw Dziecka przy Poradni Młodzieżowej w Zielonej Górze.
Występujące w nazwie naszego Towarzystwa pojęcie "CIVILITAS" wywodzi się z kultury antycznej i oznacza ideę życia obywatelskiego, ucywilizowanego, wolnego, czyli prawnie uregulowanego, łagodnego oraz cnotliwego.

Dla nas "CIVILITAS" symbolizuje odnowienie społeczeństwa cywilnego czyli niepaństwową, nierządową sferę aktywności społecznej.

 

Nasza misja:
Dokonać istotnej zmiany w poszanowaniu praw człowieka, rozwoju demokracji oraz kształtowania postaw obywatelskich.