Get Adobe Flash player

WOLNI I RÓWNI

„WOLNI I RÓWNI”

Z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, który przypada na 10 grudnia, Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „Civilitas” przy wsparciu Koła Naukowego „Praw Człowieka” z Uniwersytetu Zielonogórskiego realizuje projekt pt. „Wolni i Równi”.

W dniu 10 grudnia 2015 r. (czwartek) na Uniwersytecie Zielonogórskim (sala H0-44) o godz. 17:00 odbędzie się projekcja filmu antydyskryminacyjnego pt. „Oczy Niebieskie”, poprzedzona referatem Pani dr Anny Chodorowskiej pt. „Zasady solidarności w prawie azylowym UE”.

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w wydarzeniu oraz do zapoznania się z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka (część 1, część 2).

*Oczy Niebieskie (Blue Eyed) -  Film oferuje widzom szansę obejrzenia zapisu warsztatu prowadzonego przez jedną z najsłynniejszych amerykańskich trenerek warsztatów równościowych, Jane Elliott.  Elliott wdraża pseudonaukową teorię, która uzasadnia niższość osób o niebieskich oczach, stosuje wobec nich jawną dyskryminację i przeprowadza testy na inteligencję, które są stronnicze kulturowo. Widzimy, jak w ciągu zaledwie kilku godzin przebywania w atmosferze takiego reżimu, dorosłych ludzi opanowuje przygnębienie i roztargnienie, mają trudności z wykonaniem najprostszych poleceń. Podejście Jane Elliott jest szczególnie trafne dzisiaj. Pokazuje niezbicie, że nawet bez prawnej dyskryminacji, mowa nienawiści, obniżone oczekiwania i odrzucające traktowanie mogą mieć niszczycielski wpływ na osiągnięcia osób z grup mniejszościowych.

 

civilitas

 

1% dla ZTE „Civilitas” za rok 2014

 
Drodzy Członkowie i Przyjaciele
 

W tym roku z tytułu wpłat 1% od podatku osób fizycznych za rok 2014 na konto naszego Towarzystwa wpłynęła kwota: 29 697,70 PLN (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 70/100 ).

Pozyskana kwota rozdysponowana zostanie jako:

  • wkład własny finansowy projektów realizowanych przez ZTE "Civilitas" w ramach obszarów działania pożytku publicznego;
  • inne działania dotyczące praw człowieka, w tym szczególnie praw dzieci (pomoc chorym i potrzebującym);
  • pomoc w  nieprzerwanym działaniu organizacji.


Kolejny raz część podatników  wskazała, że ich 1% ma zostać przeznaczony na rzecz chorej Marty N.– jest to kwota 1766,70 PLN (słownie: jeden tysiąc siedemset sześćdziesiąt sześć złotych 70/100).

Po raz drugi, w tym roku zachęcaliśmy również do wsparcia chorego Kajetana H., ze wskazań podatników uzbierano kwotę 726,90 PLN (słownie: siedemset dwadzieścia sześć złotych 90/100).

Na współpracę z V LO w Zielonej Górze  uzyskano kwotę 508,70 PLN (słownie: pięćset osiem złotych 70/100). Całość kwoty przeznaczona zostanie na wspólne działania edukacyjne z obszaru działalności publicznej.

 

Dziękujemy tym, którzy przekazali nam 1% swojego podatku.

 

Pozdrawiamy

Zarząd ZTE "Civilitas"

Wspieraj ZTE Civilitas przy okazji nie tylko świątecznych zakupów online

faniMani

Wyniki Młodzieżowego Konkursu Filmów o Prawach Człowieka

 
 
W ramach  13. Objazdowego Festiwalu Filmowego Watch Docs - Prawa Człowieka w Filmie, który odbył się  29 i 30 października 2015 r. w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego,zaprezentowano filmy biorące udział w Młodzieżowym Konkursie Filmów o Prawach Człowieka.
 
Z przyjemnością przedstawiamy laureatów Konkursu: 
 
Nagrodę Główną otrzymał film pt. "Mały Książę" przygotowany przez zespół filmowy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk" z Nowej Soli;
 
Wyróżnienie otrzymał film pt. "Masz wybór, więc masz prawo do..." grupy filmowej "Wesoła Zagroda" z Zielonej Góry;
 
Akt Pamiątkowy otrzymał film pt. "Prawa człowieka" zespołu filmowego z Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" z Czerwieńska.
 
Serdecznie gratulujemy młodzieży, za zaangażowanie i czas, jaki włożyła w przygotowanie konkursowych filmów. Zapraszamy do obejrzenia wyróżnionych produkcji filmowych: https://www.youtube.com/channel/UCctU6Oiccglu5B9F1qCOnyQ.